Zoek een nascholing

Teamcoaching

Werken op scholen wordt hoe langer hoe meer een werk van teams. De tijd dat je alles alleen achter gesloten deuren deed, is voorbij.

Werken in teams veronderstelt ook het leiden en coachen van deze teams. Tijdens deze drie dagen onderzoek je interactief de complexiteit van teamcoaching en leer je om dit op een constructieve manier aan te pakken.

Programma

Dag 1

Theoretische kaders, verankerd in het gedachtengoed van Martin Vroemen, Daniel Ofman, Rudy Van Damme en Marshall Rosenberg.

Onderscheid tussen een groep, onderhevig aan de wetten van de groepsdynamica, en een team, een kleine groep mensen die samen naar een duidelijk doel toe (moeten) werken.

Deelnemers bepalen eigen leer- en werkpunten.

Dag 2

Vervolg theoretische kaders en verzamelen van casussen.

Dag 3

Werkvorm: consulterende supervisie waarbij we de casussen van de deelnemers uitdiepen en analyseren en mogelijke manieren van aanpak onderzoeken.

Waar zinvol, wordt ook rollenspel en simulatie ingezet als werkvorm.

Doelstellingen

De deelnemers kunnen:

  • leiding geven aan een team;
  • de principes van coaching toepassen op een team;
  • onderscheid maken tussen een groep en een team;
  • de teamsamenhang zien en initiatieven nemen om deze samenhang te bevorderen;
  • de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden, teamvaardigheden en denkpatronen stimuleren;
  • teamleden zich meer bewust laten worden van de effecten van hun eigen gedrag op elkaar;
  • teamleden verantwoordelijkheid laten nemen voor de gevolgen van hun eigen gedrag;
  • handelings- en beslissingsmogelijkheden rond het werk voor het team vergroten: wat kunnen/willen/mogen teamleden zelf doen?

Doelgroep

Iedereen die op een school tijdelijk of langdurig een team leidt (moet leiden) en/of coacht (leerkrachten, middenkader, directies).

Begeleiding

Kathy Douchar, germanist, voormalig leerkracht Engels en toegepaste psychologie (gesprekstechnieken), voormalig directeur, trainer, nascholer, coach en bemiddelaar.

Praktisch

Deze cursus loopt over 3 dagen.

Cursuscode: 21/OND/030A

Cursusmateriaal en lunch inbegrepen


Jouw bijdrage: 369 EUR.
Inlichtingen bij: Karolien Geukens, 03 265 90 60, karolien.geukens@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
dinsdag 25 januari 2022 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Gebouw D (parking P2), lokaal D.021 (gelijkvloers)
donderdag 10 februari 2022 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Gebouw D (parking P2), lokaal D.021 (gelijkvloers)
maandag 21 februari 2022 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Gebouw D (parking P2), lokaal D.042 (gelijkvloers)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen