Zoek een nascholing
Je bent hier: Lager onderwijs / Vakken / Wereldoriëntatie   Technisch en begrijpend lezen

Technisch en begrijpend lezen

Het is de ambitieuze bedoeling van deze nascholing om de deelnemers (nieuwe) inzichten te geven in de aanpak van het technisch en begrijpend lezen. Ook laten we inzien dat het werken met doorgaande leerlijnen en een groeigerichte kijk op de vorderingen van de leerlingen nieuwe perspectieven biedt voor een onderwijs waar inclusie de regel wordt.

Programma

In deze nascholing tonen we aan dat de leerlijnen voor technisch en begrijpend lezen noodzakelijkerwijs moeten starten in het kleuteronderwijs en naadloos moeten doorlopen in het lager onderwijs. Hiervoor staan we eerst en vooral stil bij die 'lees'-voorwaarden die er echt toe doen, namelijk het fonologisch bewustzijn, de woordenschat en het begrijpend luisteren. Doorheen deze nascholing wordt het bovendien duidelijk dat beide leerlijnen hecht met elkaar verbonden zijn en dat de 'lees'-voorwaarden nog verder ontwikkelen over de grens tussen het kleuter- en lager onderwijs heen.

In een mix van theorie, praktijkvoorbeelden en concrete materialen bekijken we op welke manier we de ontwikkeling van de kinderen op de bovenvermelde domeinen en vaardigheden kunnen in kaart brengen en vertalen in termen van groei. Het zal dan ook niemand verbazen dat de triade 'groeigerichte diagnostiek', 'handelingsgerichte foutenanalyse' en 'autonomie gevend handelingsplan' als een rode draad door deze nascholing aanwezig is.

We voorzien voldoende tijd om de materialen die in de nascholing aan bod komen door de deelnemers te laten bekijken.
Van de deelnemers wordt gevraagd om voorbeelden van de eigen praktijk mee te brengen.

Doelstellingen

De deelnemers kunnen:

  • het belang van een doorgaande leerlijn beginnende geletterdheid - technisch lezen in kleuter- en lager onderwijs overbrengen aan collega's;
  • het belang van een doorgaande leerlijn begrijpend luisteren - begrijpend lezen in kleuter- en lager onderwijs overbrengen aan collega's;
  • het belang van de woordenschat, het fonologisch/fonemisch bewustzijn en het begrijpend luisteren voor het technisch en begrijpend lezen aantonen aan de collega's en illustreren aan de hand van concrete voorbeelden;
  • aan collega's uitleggen waarom een groeigerichte diagnostiek te verkiezen is boven een vergelijkende diagnostiek;
  • de juiste instrumenten selecteren en gebruiken om aan groeigerichte diagnostiek te doen;
  • handelingsgerichte foutenanalyses maken op basis van de gegevens uit de groeigerichte diagnostiek;
  • handelingsplannen opstellen met remediërende en compenserende maatregelen die de autonomie van de leerlingen vergroten.

Doelgroep

Leerkrachten, zorgleerkrachten, directies basisonderwijs, logopedisten, CLB-medewerkers.

Begeleiding

Lieven Coppens, psycholoog Centrum voor LeerlingenBegeleiding.

Praktisch

Cursuscode: 20/LAG/021A

Beperkt aantal deelnemers. Gelieve zelf drank mee te brengen.

Syllabus en en broodjeslunch (broodjes, dessert en 1 flesje water) inbegrepen.


Jouw bijdrage: 126 EUR.
Inlichtingen bij: Tamara Bonne, 03 265 29 89, tamara.bonne@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
donderdag 22 april 2021 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Gebouw D (parking P2), lokaal D.042 (gelijkvloers)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen