Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Talen / Klassieke talen   Uitdagend Latijn - verrijk je les!

Uitdagend Latijn - verrijk je les!

In elke klas zitten enkele cognitief sterke en hoogbegaafde leerlingen. En als leerkracht heb je geluk! De principes van de modernisering van het secundair onderwijs focussen expliciet op differentiatie. De vermelding van de taxonomie van Bloom in de leerplannen kan hiervoor een uitgangspunt zijn.

Maar hoe pak je dat dan aan? Hoe bouw je je les zo op dat je alle leerlingen op hun niveau kan uitdagen?

In deze nascholing krijg je enkele uitgewerkte voorbeelden op basis van de boeken Pegasus en Veni en ga je ook zelf aan de slag met het verrijken van je eigen lesmateriaal.

Programma

Deel 1 (kort): Taxonomie van Bloom verkennen gekoppeld aan de kenmerken van hoogbegaafden + overzicht van enkele uitgewerkte lessen uit Pegasus en Veni (grammatica, lectuur en cultuur).

Deel 2 (klemtoon): Je gaat zelf aan de slag. Je neemt lesmateriaal mee dat binnenkort in je klas aan bod komt en je bereidt dat voor met specifieke aandacht voor niveauverschillen (dus ook voor de hoogbegaafden en cognitief sterke leerlingen) in al je klassen.

Doelstellingen

Op het einde van de nascholing

  • ken je de specifieke kenmerken van hoogbegaafden;
  • ken je de principes om verrijkend lesmateriaal uit te werken;
  • heb je een eigen uitgewerkte les om meteen in de klas te gebruiken.

Doelgroep

Deze nascholing is er voor leerkrachten Latijn uit de 1ste, 2de en 3de graad s.o.

Begeleiding

Leticia Vandemeersche is leerkracht klassieke talen en oprichtster van Oida (2018). Via Oida begeleidt ze leerkrachten, directies en leerlingenbegeleiders uit het secundair om hun kennis rond hoogbegaafdheid te vergroten, verrijkend lesmateriaal te ontwikkelen en onderpresteerders te begeleiden.

Praktisch

Cursuscode: 20/LAT/005A

Drank en syllabus inbegrepen.


Jouw bijdrage: 65 EUR.
Inlichtingen bij: Gonda Peeters, 03 265 56 27, gonda.peeters@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

Graag eigen (opgeladen) laptop, gebruikt lesmateriaal in de klas en werkboek Latijn meebrengen.

Verwachte voorbereiding door deelnemer

Om deze nascholing optimaal te benutten, krijg je voordien toegang tot een les rond hoogbegaafdheid onder de vorm van een leesdocument en een filmpje (max. 30 min.). Er wordt gevraagd de inhoud van deze les voor de start van de nascholing door te nemen.

Via een link die vooraf via mail bezorgd wordt de aangeboden les rond hoogbegaafdheid doornemen.

Datum Beginuur Einduur Locatie
dinsdag 20 oktober 2020 13:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 001.A (gelijkvloers)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen