Zoek een nascholing
Je bent hier: Lager onderwijs / Didactiek / Evaluatie   Urban education: lesgeven in superdiverse klassen

Urban education: lesgeven in superdiverse klassen

In steeds meer Vlaamse steden en gemeenten heeft een groot deel van de inwoners, en dus ook van de scholieren, een migratieachtergrond. De toenemende mix van culturele achtergronden maakt opvoeden en onderwijzen soms complexer en uitdagender. Maar er is meer. Waren verschillen tussen leerlingen lange tijd vooral een verhaal van etnische diversiteit, dan is dat vandaag de dag slechts een van de identiteitsassen waarop jongeren van elkaar kunnen verschillen. Religie, taal, verblijfsstatuut, geaardheid, bezit, waarden … Deze en nog meer factoren bepalen wie we zijn.

Hoe blijf je als leraar in verbinding met leerlingen (en niet te vergeten ouders en collega’s) die in zo veel opzichten van jou en van elkaar verschillen? Hoe focus je niet op verschillen maar op overeenkomsten, en wat levert dat op in een pedagogische context? En ten slotte: kun je ook in je lessen meer multiperspectiviteit inbouwen om je superdiverse klas maximaal aan te spreken? De nascholing Urban education biedt achtergronden en concrete antwoorden op deze vragen.

Programma

Je gaat aan de slag aan de hand van methodieken en inzichten beschreven in recente publicaties, zoals “Leraren opleiden in een superdiverse samenleving” (Smits, Janssenswillen en Schelfhout), “Onderwijs in een gekleurde samenleving” (Agirdag), ‘Interculturele waarden en communicatie” (Claes en Gerritsen), “Switchen en klimmen” (El Hadioui et. al), “Machomannetjes” (Kaldenbach), “Over bruggen en grenzen” (Benhaddou en Leroy) en “Lesgeven aan Fatima en Ahmed” (Salmi).

Je ervaart hoe jouw identiteit je kijk op de wereld beïnvloedt en dus ook het effect op de omgang met leerlingen, ouders en collega’s. Je bekijkt hoe je jouw unieke blik positief kan inzetten om jouw leerlingen optimaal te begeleiden bij hun leer- en ontwikkelingsproces. Je krijgt inzicht in wat alle mensen altijd gemeenschappelijk hebben – hoeveel ze op het eerste gezicht ook van elkaar lijken te verschillen.

Het programma bestaat uit een mix van theorie, casussen, discussie en uitwisseling van ervaringen.

Doelstellingen

De deelnemers:

  • ontdekken dat iedereen veel meer gemeenschappelijk heeft met mensen van wie men verschilt dan men meestal denkt;
  • ervaren dat lesgeven in een superdiverse samenleving impliceert dat je je het best bewust bent van je eigen referentiekader;
  • verwerven inzicht in de effecten van superdiversiteit in de klas op het vlak van normen en waarden, en communicatie;
  • maken kennis met een aantal methodieken om lesgeven in die diversiteit te optimaliseren, onder meer met multiperspectiviteit als uitgangspunt.

Doelgroep

Leraren, secretariaatsmedewerkers, middenkader en directies secundair onderwijs. Onderwijsmensen uit de andere niveaus binnen onderwijs zijn welkom maar de voorbeelden in de workshops komen vooral uit het secundair onderwijs.

Begeleiding

Jan T’Sas, licentiaat/master Germaanse Filologie, leraar Nederlands in tso-bso, vakdidacticus PAV-MAVO en praktijkassistent Nederlands in de lerarenopleiding en docent Taal en Leren en Urban Education aan de Universiteit Antwerpen,  medewerker van de Vereniging voor het Onderwijs in het Nederlands (VON), auteur van schoolboeken Nederlands onderwijs, onderzoeker aan de Karel de Grote Hogeschool, auteur van de website Neejandertaal.be. Sinds 2018 doctor in de Onderwijswetenschappen op basis van praktijkonderzoek over sprekend leren.

Praktisch

Cursuscode: 24/OND/101A

Cursusmateriaal en lunch inbegrepen


Jouw bijdrage: 132 EUR.
Inlichtingen bij: Karolien Geukens, 03 265 90 60, karolien.geukens@uantwerpen.be

Verwachte voorbereiding door deelnemer

 

Datum Beginuur Einduur Locatie
vrijdag 9 mei 2025 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 202 (tweede verdieping)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen