Zoek een nascholing
Je bent hier:   Verkenning van het eigen leiderschapspotentieel

Verkenning van het eigen leiderschapspotentieel

Wanneer je wil onderzoeken of een leidinggevende functie iets voor jou is!

Deze reeks van drie woensdagnamiddagen richt zich tot wie een leidinggevende functie in onderwijs overweegt. Het is geen leiderschapscursus op zich, daarvoor verwijzen we graag naar andere mogelijkheden in ons aanbod. Dit traject wil je wel graag op weg helpen om voor jezelf helder te krijgen wat dergelijke loopbaanwijziging voor jou betekent, wat een leidinggevende functie inhoudt en of je die uitdaging effectief wil aangaan.

Programma

De cursus behandelt een dubbel spoor:

  • Enerzijds is er de kennismaking met de eigen verwachtingen, ambities, vragen en valkuilen om zo zelfbewuster met de uitdaging van een leidinggevende functie om te gaan. Hierbij hoort ook het kennismaken met elkaar, het aftoetsen van de eigen draagkracht en het bewustmaken van draagvlak en context. Op basis van jouw eigen verhaal krijg je een sterkere kijk op jezelf.
  • Anderzijds krijg je een realistische toetsing van de functie-inhoud van de job, aan de hand van een reeks complementaire (soms confronterende) casussen en intervisietechnieken.

Bronnen die gehanteerd worden in het traject: Lencioni, Hunsaker, Segers, Marichal.

 

Werkvormen:

De docent reikt kaders aan die relevant zijn in het relationeel handelen, groepsdynamica en communicatie. Je ervaart de cruciale rol van feedback in het proces van leidinggeven.

 

Doelstellingen

  • Je krijgt een realistischer beeld over de inhoud van de job van directeur, met name over de menselijke relaties zoals ze zich op de werkvloer (en in een bredere context rond de school) voordoen, en de positionering van de directeur.
  • Je krijgt een aantal kaders en middelen aangereikt. Zo leer je meer over jouw eigen ontwikkelingsproces binnen het netwerk van relaties waar een directeur mee te maken krijgt.

 

Doelgroep

Traject voor iedereen die wil onderzoeken of een leidinggevende functie in onderwijs iets voor hem/haar kan zijn.

Begeleiding

Herman Frooninckx, voormalig directeur COLOMAplus, Mechelen. Communicatietrainer Ravidant bvba.

Praktisch

Deze cursus loopt over 3 dagen.

Cursuscode: 18/DR/027A


Jouw bijdrage: 240 EUR.
Inlichtingen bij: Lea Breugelmans, 03 265 46 87, lea.breugelmans@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
woensdag 13 maart 2019 13:15u 16:15u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 202 (tweede verdieping)
woensdag 20 maart 2019 13:15u 16:15u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 202 (tweede verdieping)
woensdag 24 april 2019 13:15u 16:15u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 203 (tweede verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

! NIEUW ADRES !
Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen