Zoek een nascholing
Je bent hier: Lager onderwijs / Zorg / Leerzorg   Vind de sleutel tot je leerling: ontdek de onvervulde behoefte achter 'ondervoed' gedrag

Vind de sleutel tot je leerling: ontdek de onvervulde behoefte achter 'ondervoed' gedrag

Wanneer het stressniveau de draagkracht overstijgt bij zowel leerlingen als leerkrachten, uit zich dit in meerdere specifieke gedragingen. Sommige leerlingen/leerkrachten worden opstandig en dominant, anderen cijferen zich weg, vallen stil of vervallen in sterk perfectionistisch gedrag. Stel dat je àchter de schermen van het 'ondervoed' gedrag mag kijken. Welke behoefte wil vervuld worden? Door je te richten op deze behoeftevervulling lost het negatief gedrag bij je leerling als vanzelf op! Je oefent verschillende technieken die jouw leerling (en jezelf!) dichter bij zichzelf brengt zodat de rust weerkeert.

Programma

Vertrekkend vanuit 2 pedagogische modellen (ZDT en sociale stijlen) ontstaan er 9 verschillende dynamieken die zich van elkaar onderscheiden in handelen, denken en voelen. Welk gedrag vertoont elke dynamiek wanneer het goed gaat? Hoe uit elke dynamiek zich wanneer het stressniveau de bovenhand neemt en je leerling vervalt in 'ondervoed' gedrag? Als leerkracht kan je tijdig ingrijpen voordat gedrag (zwaar) escaleert! De rust blijft bewaard. Een crash kan voorkomen worden. Er wordt voldoende aandacht besteed aan het zelf ervaren van de aangereikte technieken die direct bruikbaar zijn voor je eigen klaspraktijk.

Dag 1:

 • je krijgt zicht op hoe je van jezelf vervreemdt door stress en prestatiedruk;
 • je analyseert het ontstaan van 9 dynamieken doordat 2 pedagogische modellen met elkaar versmelten;
 • gebaseerd op dit model, ontdek je wat elke dynamiek krachtig maakt;
 • je onderzoekt het gedrag van de eerste 4 dynamieken wanneer het in overdrive geraakt;
 • je ontdekt de onvervulde behoefte achter elk ondervoed gedrag;
 • je oefent de aangereikte technieken die jouw leerling uit deze neerwaartse spiraal haalt.

 Dag 2:

 • je onderzoekt het gedrag van de 5 volgende dynamieken wanneer het goed met hen gaat;
 • vanuit het model ontrafel je het ondervoed gedrag en de verborgen behoefte van deze 5 dynamieken;
 • je oefent de aangereikte technieken om escalatie te voorkomen;
 • je ontdekt welke dynamieken elkaar versterken/verzwakken en kan deze functioneel inzetten tijdens groepswerk of samenwerkingsverbanden.

Doelstellingen

Na het volgen van de nascholing:

 • distilleer je 9 dynamieken, ontstaan uit 2 pedagogische modellen;
 • herken je het typerend gedrag per dynamiek wanneer het goed/slecht gaat;
 • beheers je meerdere technieken om 'ondervoed' gedrag tijdig bij te sturen;
 • combineer je de theorie met de praktijk en test je dit uit op jouw school;
 • onderzoek je de effecten van de aangereikte technieken.

Doelgroep

(Zorg)leerkrachten, zorgcoördinatoren, directies/beleidsmedewerkers, ondersteuners en CLB-medewerkers uit het (buitengewoon) lager onderwijs

Begeleiding

Ingrid Noorts, praktijkhouder van LEEF! Expert, is werkzaam als kinder- en jongerentherapeute, EMDR- en biofeedbacktherapeute. Als opleider doceert ze EMDR-therapie aan mentale hulpverleners. Met 26 jaar dienst als zorgcoördinator in het onderwijs is ze dankbaar voor de samenwerking en leerervaringen met ouders, leerlingen en leerkrachten.

Mee te brengen door cursist

Stiften en tekenpapier

Interesse om deze nascholing bij jou op school te organiseren? Contacteer nicole.coveliers@uantwerpen.be.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen