Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Taal en cultuur / Engels   Vlotte(re) overgang BaO naar de 1ste graad secundair voor Frans!

Vlotte(re) overgang BaO naar de 1ste graad secundair voor Frans!

De leerplannen Frans van het basisonderwijs en de 1ste graad secundair werden gelijktijdig ontworpen.
Hoe kunnen we hierdoor een vlotte(re) overgang realiseren?

Programma

Heel wat begrippen uit het leerplan Frans-BaO lopen als een rode draad verder in de 1ste graad: strategieën, leerplandoelen 5 vaardigheden, leren leren, culturele component, vakattitude, vocabulaire, grammaire…

Om een vlottere overgang mogelijk te maken werden heel wat items uit beide leerplannen verwerkt in een eenvoudig gebruiksvriendelijk (light) portfolio Frans voor de leerlingen.
Hierin vinden we antwoord op heel wat praktische vragen:

 • kunnen we in het BaO en in de 1ste graad spreekopdrachten beoordelen met dezelfde evaluatiekaders uit deze portfolio?
 • welke ‘Règles d’or’ voor grammaire hanteren we in het 6de leerjaar en in het 1ste jaar secundair?
 • kunnen we de leerplandoelen Frans BaO vergelijken met die van de 1ste graad voor de 5 vaardigheden?
 • hoe kunnen we een eenvoudige peerevaluatie Frans realiseren in onze lessen?
 • hoe organiseren we spreekvaardigheid en luistervaardigheid in onze lessen?
 • hoe leren we onze leerlingen werken met strategieën voor de 5 vaardigheden?
 • hoe leren we leerlingen ‘nadenken’ over hun studieresultaat Frans?
 • welke specifieke studietips geven we aan onze leerlingen voor het vak Frans?
 • hoe betrek ik de ouders bij het leerproces in deze portfolio?
 • welke iconen voor de vaardigheden uit deze portfolio kan ik gebruiken voor mijn testen Frans?

Tijdens deze nascholing zal een leerkracht van het basisonderwijs getuigen hoe zij op een doeltreffende manier gebruikt maakt van een (light) taalportfolio tijdens haar lessen Frans in het 5de en 6de leerjaar: ’De leerkracht als coach van de leerlingen’.
Ook een leerkracht Frans van het 1ste jaar secundair geeft voorbeelden uit zijn lessen Frans hoe hij verder aansluit op de lessen van het basisonderwijs.

Er is de mogelijkheid tot uitwisseling van ideeën uit eigen lessen.

Doelstellingen

De deelnemers kunnen:

 • de rode draad doorheen het leerplan Frans BaO en 1ste graad secundair formuleren;
 • gebruik maken van een leerplangericht (light) portfolio Frans;
 • op een gebruiksvriendelijke manier heel wat begrippen uit beide leerplannen in de eigen lespraktijk realiseren en beter op elkaar afstemmen.

Doelgroep

leerkrachten 5de en 6de leerjaar lager onderwijs en leraren Frans 1ste graad secundair .

Begeleiding

Alex De Kooning, nascholer en leraar Frans.

Mee te brengen door cursist

Voor deze navorming, die we heel praktisch gaan uitwerken, heb ik 2 vragen:

Zoals u kon lezen zullen we ook tijd besteden aan het uitwisselen van materiaal.

 1. Zou het daarom mogelijk zijn mij één document te bezorgen met een zelfgemaakte test of een uitgewerkt Frans liedje of een fiche voor mondeling, een leesopdracht, hoekenwerk? Eén document per leerkracht volstaat (meer mag uiteraard) (bij voorkeur in een Word-document).
 2. Is er een bepaalde vraag die u als leerkracht van het basisonderwijs zou willen stellen aan een leerkracht Frans van de 1ste graad secundair? Is er een bepaalde vraag die u als leerkracht van de 1ste graad zou willen stellen aan een leerkracht van het basisonderwijs?

Deze sessie zal gegeven worden door een leerkracht van het basisonderwijs en een leerkracht van de 1ste graad Frans. Zij zullen tijdens deze navorming een duidelijk antwoord proberen te geven op al uw vragen.

Graag dit document per mail bezorgen voor 1 november naar volgend e-mailadres: alexdekooning@skynet.be

Interesse om deze nascholing bij jou op school te organiseren? Contacteer nicole.coveliers@uantwerpen.be.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen