Zoek een nascholing
Je bent hier: Lager onderwijs / Schoolbeleid en -administratie / Vertrouwenspersoon   Word ICT-coach en ondersteun jouw collega’s bij hun ICT-uitdagingen (BaO)

Word ICT-coach en ondersteun jouw collega’s bij hun ICT-uitdagingen (BaO)

Ben jij het aanspreekpunt of geef jij het zetje in de rug wanneer collega’s willen experimenteren met educatieve technologie? Krijg jij vragen van collega’s om hen uit de nood te helpen wanneer ze vastlopen bij het gebruiken van ICT/educatieve technologie in hun les? Wil je hen ondersteunen maar weet je niet goed hoe je coachen kan combineren met het werk niet overnemen of jezelf onnodig maken?

Dit traject combineert inhoudelijke input met coachende skills, ideaal als je jouw collega’s pedagogisch-didactisch wil coachen bij het integreren van ICT/educatieve technologie in hun klas en zelf je horizon wil verbreden.

Programma

Het ICT-coachtraject vertrekt met een analyse van jouw ICT-competenties. Je gaat aan de slag met kaders zoals TPACK, SAMR, DigCompEdu en SELFIE. Dit vormt de basis om eigen sterktes en actiepunten te formuleren en het beheersen van ICT-competenties als een dynamisch leerproces te ervaren.

Deze oefening maak je ook voor en samen met jouw collega’s op school: Wat zijn hun aanwezige ICT-competenties? Wat zijn concrete uitdagingen en acties? Welke hulp, ondersteuning en coaching is wenselijk voor een duurzame, doelgerichte en pedagogisch-didactische relevante ICT-integratie in hun onderwijsaanpak? Ook het schoolbrede ICT-beleid nemen we onder de loep. ICT-coach is geen eilandje binnen de school: door een brede analyse kan je samen met het beleid en het team jouw actieradius bepalen, vertrekkende van de aanwezige basis.

Daarnaast duik je in ICT en educatieve technologie: je verbreedt en verdiept jouw competenties door middel van:

 • het doelgericht exploreren van een brede waaier aan ICT-tools/educatieve technologie en de pedagogisch-didactische relevantie voor de onderwijspraktijk;
 • het in kaart brengen van kwalitatieve en actuele bronnen (duurzaamheid matchen met vergankelijkheid);
 • het zichtbaar maken en oefenen van coachende vaardigheden;
 • het uitwisselen in het kader van een lerend en delend netwerk.

De aanpak is zeer activerend, met een voortdurende koppeling tussen de aangereikte kaders en voorbeelden en de onderwijspraktijk en schoolcontext van de deelnemers, en omgekeerd. Je past dit toe in een zelfgekozen project en krijgt daarbij input en ondersteuning van de lesgevers.

We maken gebruik van diverse didactische werkvormen zoals brainstormen, doceren, vertellen, casusbespreking, discussie en stellingen, concrete oefeningen en opdrachten. Er is uitwisseling in groepen i.f.v. peer learning en netwerking.

Planning
Dag 1
Na een introductie en kennismaking ga je meteen aan de slag met het in kaart brengen van jouw ICT- en coachende competenties en uitdagingen omdat dit je in staat stelt om een groeiproces aan te gaan. Dit doe je aan de hand van enkele kaders zoals TPACK, SAMR en DigCompEdu. Ook voor jouw school/team doen we dit zodat je gericht actie kan ondernemen als ICT-coach. In het tweede deel ga je hands-on aan de slag met digitale tools om voorkennis op te roepen en breng je in kaart wat werkt en om welke reden, welke transfer naar de onderwijspraktijk mogelijk is.

Dag 2
Omdat een ICT-coach zonder coachende vaardigheden een vreemde match vormt, ga je aan de slag met zeven coachende vaardigheden die bruikbaar zijn voor groeigericht coachen. Je denkt na over de coach die je wil zijn en welke plaats die binnen de school heeft of kan hebben. In het tweede deel ga je aan de slag met een waaier aan digitale tools om leerinhouden aan te brengen en te herhalen.

Dag 3
Je ontleedt het ICT-beleid en het actieplan van jouw school. Welke rol kan jij hierin spelen, samen met jouw collega’s? Je lijst op wat noodzakelijk is om ICT-integratie duurzaam te maken en welke rol jij hierin kan opnemen om dit op de klasvloer te laten landen.

Dag 4
Evalueren staat heel centraal in het onderwijs en dat kan samen gaan met remediëren en differentiëren. Op dit vlak kan ICT een enorme meerwaarde bieden voor leerlingen en leerkrachten. Je experimenteert met een breed gamma aan digitale tools en ervaart de meerwaarde voor jezelf en jouw collega’s. Het onderwijs staat niet stil en ICT evolueert ook elke dag. Een reden om digitale tools en vormen waar niet elke leraar al mee bezig is te ontdekken en binnen te brengen in jouw school.

Dag 5
Aan de hand van praktijkvoorbeelden en stellingen wissel je ervaringen en kritische bedenkingen uit met betrekking tot ICT-integratie in jouw school. Daarnaast deel je een eigen praktijkvoorbeeld en ontvang je feedback om dit verder te verrijken.

Doelstellingen

Na het volgen van dit nascholingstraject...

 • analyseer je jouw ICT- en coachende competenties aan de hand van de aangereikte kaders;
 • benoem je concrete acties om jouw ICT- en coachende competenties uit te breiden;
 • onderneem je op basis van persoonlijke ICT-competenties gerichte acties om deze uit te breiden;
 • analyseer je de ICT-competenties en -noden van collega’s;
 • analyseer je het ICT-(professionaliserings)beleid van de school aan de hand van de aangereikte kaders;
 • formuleer je concrete acties om een duurzaam ICT-(professionaliserings)beleid tot op de klasvloer te genereren;
 • voer je concrete op duurzaamheid gerichte acties uit i.f.v. het uitbreiden van de pedagogisch-didactische ICT-competenties van het team;
 • coach je collega’s bij een doelgerichte pedagogisch-didactische ICT-integratie in hun onderwijspraktijk;
 • durf je je eigen expertise te delen en in te zetten buiten het eigen klaslokaal;
 • reflecteer je kritisch over de uitgevoerde acties en formuleer je sterke en verbeterpunten.

Doelgroep

Leerkrachten (buiten)gewoon basisonderwijs die in de eigen school collega’s (willen) coachen bij het doelgerichte gebruik van ICT/educatieve technologie in hun klas

Begeleiding

Pascal Penta is leerkracht lager onderwijs, mediacoach en iPad-coach. Daarnaast is hij een fervente bijdrager aan het onderwijsleermiddelennetwerk Klascement.

Tom Van den Broeck heeft 10 jaar ervaring in de derde graad van het lager onderwijs en is ondertussen al tien jaar werkzaam als pedagogisch ICT-coördinator waarbij hij de school, leerkrachten en leerlingen digitaal en mediawijs ondersteunt. Ook heeft hij al andere scholen in Vlaanderen begeleid bij de ontwikkeling van een visie en beleid op het vlak van ICT.

Praktisch

Deze cursus loopt over 5 dagen.

Cursuscode: 22/BAS/067A

(Digitaal) cursusmateriaal en lunch (bij een volledige lesdag) inbegrepen


Jouw bijdrage: 528 EUR.
Inlichtingen bij: Tamara Bonne, 03 265 29 89, tamara.bonne@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

Laptop en lader, bijkomend een tablet en lader kan handig zijn

Datum Beginuur Einduur Locatie
dinsdag 22 november 2022 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 201 (tweede verdieping)
vrijdag 9 december 2022 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 202 (tweede verdieping)
woensdag 18 januari 2023 09:30u 12:30u via afstandsonderwijs (Microsoft Teams)
donderdag 16 februari 2023 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 103 (eerste verdieping)
woensdag 19 april 2023 09:30u 12:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 203 (tweede verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen