Zoek een nascholing
Je bent hier: Buitengewoon secundair onderwijs / Schoolbeleid en -administratie / Welzijn en preventie   Word ICT-coach en ondersteun jouw collega’s bij hun ICT-uitdagingen (s.o./v.o.)

Word ICT-coach en ondersteun jouw collega’s bij hun ICT-uitdagingen (s.o./v.o.)

Ben jij het aanspreekpunt of zorg jij voor het figuurlijke zetje in de rug wanneer collega’s willen experimenteren met educatieve technologie? Krijg jij vragen van collega’s om hen uit de nood te helpen wanneer ze vastlopen bij het gebruiken van ICT/educatieve technologie in hun les? Wil je hen ondersteunen maar weet je niet goed hoe je coachen kan combineren met het werk niet overnemen of collega’s afhankelijk maken?

Dit traject combineert inhoudelijke input met coachende skills, ideaal als je jouw collega’s pedagogisch-didactisch wilt coachen bij het integreren van ICT/educatieve technologie in hun vak en zelf je horizon wilt verbreden.

Programma

Het ICT-coachtraject vertrekt met een analyse van jouw ICT-competenties. Je gebruikt kaders zoals TPACK, SAMR, DigiCompEdu en SELFIE.  Dit vormt de basis om eigen sterktes en actiepunten te formuleren en het beheersen van ICT-competenties als een dynamisch leerproces te ervaren.

Deze oefening maak je ook voor en samen met jouw collega’s op school: wat zijn hun aanwezige ICT-competenties? Wat zijn concrete uitdagingen en acties? Welke hulp, ondersteuning en coaching is wenselijk voor een duurzame, doelgerichte en pedagogisch-didactische relevante ICT-integratie in hun onderwijsaanpak? Ook het schoolbrede ICT-beleid neem je onder de loep. ICT-coach is geen eilandje binnen de school: door een brede analyse kan je samen met het beleidsteam en het lerarenteam jouw actieradius bepalen, vertrekkende van de aanwezige basis.

Daarnaast duik je in ICT en educatieve technologie: je verbreedt en verdiept jouw competenties door middel van:

 • het doelgericht exploreren van een brede waaier aan ICT-tools/educatieve technologie en de pedagogisch-didactische relevantie voor de onderwijspraktijk;
 • het in kaart brengen van kwalitatieve en actuele bronnen (duurzaamheid matchen met vergankelijkheid);
 • het zichtbaar maken en inoefenen van coachende vaardigheden;
 • het uitwisselen in het kader van een lerend en delend netwerk.

Aanpak

De aanpak is activerend door middel van verschillende didactische werkvormen zoals brainstormen, doceren, vertellen, casusbespreking, discussie en stellingen, concrete oefeningen en opdrachten; uitwisseling in groepen i.f.v. peer learning en netwerking.

Er is een voortdurende koppeling tussen de aangereikte kaders, de onderwijspraktijk en schoolcontext van de deelnemers, en omgekeerd. Je past de inhouden toe op een zelfgekozen project en ontvangt input en ondersteuning van de lesgevers.

De nadruk ligt op het coachen van de pedagogische-didactische onderwijsaanpak van ICT/technologie door collega’s en niet zozeer op het uitproberen van alle aangereikte tools, al is er zeker ruimte voor experimenteren.

Planning

Dag 1

Na een introductie en kennismaking start je meteen met het in kaart van jouw ICT- en coachende competenties en uitdagingen omdat dit je in staat stelt om een groeiproces aan te gaan. Dit doe je aan de hand van enkele kaders zoals TPACK, SAMR en DigiCompEdu. Je leert deze op een interactieve manier inzetten met jouw team. Ook voor jouw school/team doe je dit zodat je gericht actie kan ondernemen als ICT-coach. Je denkt na over de belangrijke kenmerken van digitale tools die het verschil kunnen maken voor het leerrendement van leerlingen. Op die manier leer je gerichter filteren welke digitale tools je samen met jouw team wel en niet kan inzetten.

In het tweede deel pas je het denkkader voor effectieve tools verder toe op digitale tools om onder andere voorkennis op te roepen, leerinhouden aan te brengen, te herhalen, te evalueren feedback te geven enzovoort. Je onderzoekt wat wel of niet werkt en om welke reden, zodat je collega’s gericht kan ondersteunen bij hun keuzes. Er is ruimte om (samen met collega’s) nog niet gekende tools te verkennen en de bruikbaarheid voor jouw collega’s te onderzoeken.

Dag 2

Omdat een ICT-coach zonder coachende vaardigheden vreemd is, maak je in de voormiddag kennis met coachende vaardigheden die bruikbaar zijn voor groeigerichte ondersteuning van je collega’s (en leerlingen). Je denkt na over de coach die je al bent of wilt zijn en welke plaats jouw functie binnen de school heeft of concreet kan hebben.

Samenwerken biedt heel wat mogelijkheden om het leer- en ontwikkelingsproces te ondersteunen. Ook klasmanagement valt te combineren met het gebruik van digitale tools. Op beide vlakken kan ICT een enorme meerwaarde bieden voor leerlingen én leerkrachten. Je onderzoekt de meerwaarde van online tools en voorwaarden die bijdragen aan het creëren van een krachtige leeromgeving voor elke leerling. Via een gedifferentieerde aanpak kan je kiezen voor verbredende oefeningen of het verkennen van nog onbekende online tools.

Dag 3 (online)

Je ontleedt het ICT-beleid en het actieplan van jouw school. Je lijst op wat noodzakelijk is om ICT-integratie duurzaam te maken in de school en welke rol jij kan opnemen om dit tot op de klasvloer te laten landen. Je hanteert hiervoor vier belangrijke pijlers en leert hoe je die samen met jouw team in kaart leert brengen alsook dynamisch in een actieplan kan verwerken.

Dag 4

Steeds meer digitale tools en platforms bieden de mogelijkheid om op basis van de beginsituatie en/of evaluaties te differentiëren, waarbij leerlingen (gedeeltelijk) verschillende leerroutes volgen afhankelijk van hun behoeften, hun leervoorkeur, leermotivatie. Hier zoom je voor de middag alvast op in.

Het onderwijs staat niet stil en ICT evolueert elke dag. Een reden om in de namiddag digitale tools en vormen te ontdekken die momenteel nog minder ingebed zijn en mogelijk wel waardevol zijn voor jou en je collega’s. Je verkent de mogelijkheden van bv. AR/VR/360°, computationeel denken, gamification, data-based education, hybride onderwijs…

Dag 5

Als leraar creëer je een krachtige leeromgeving om het leerproces van leerlingen te faciliteren. Het ‘klaslokaal’ heeft ook een impact op jouw pedagogisch-didactische aanpak. Maak kennis met de ‘Future Classroom’ en ontdek de mogelijkheden van ICT in hedendaagse fysieke leeromgevingen.

Je deelt een eigen praktijkvoorbeeld en ontvangt input om dit verder te verrijken. Je oefent je coachende vaardigheden tijdens de gesprekken met andere deelnemers. Daarnaast wissel je ervaringen en kritische bedenkingen uit met betrekking tot ICT-integratie in jouw school.

Doelstellingen

Deelnemers:

 • analyseren de eigen ICT- en coachende competenties aan de hand van de aangereikte kaders;
 • benoemen concrete acties om de eigen ICT- en coachende competenties uit te breiden;
 • ondernemen op basis van persoonlijke ICT-competenties gerichte acties om deze uit te breiden;
 • analyseren de ICT-competenties en -noden van collega’s;
 • analyseren het ICT-(professionaliserings)beleid van de school aan de hand van de aangereikte kaders;
 • formuleren concrete acties om een duurzaam ICT-(professionaliserings)beleid tot op de klasvloer te genereren;
 • voeren concrete op duurzaamheid gerichte acties uit i.f.v. het uitbreiden van de pedagogisch-didactische ICT-competenties van het team;
 • coachen collega’s bij een doelgerichte pedagogisch-didactische ICT-integratie in hun onderwijspraktijk;
 • durven hun eigen expertise te delen en in te zetten buiten het eigen klaslokaal;
 • reflecteren kritisch over de uitgevoerde acties en formuleren sterke en verbeterpunten.

Doelgroep

Leraren secundair onderwijs/volwassenenonderwijs die in de eigen school collega’s (willen) coachen bij het doelgerichte pedagogisch-didactische gebruik van ICT/educatieve technologie in hun vak

Begeleiding

Ben Bastiaensen is leerkracht informatica in de Talentenschool in Turnhout. Hij is Future Classroom Ambassadeur en actief betrokken bij eTwinning en Erasmus+. Ben is gecertificeerd Microsoft-opleider.

Bram Cuyt heeft meer dan 20 jaar ervaring in het onderwijs als innovatiecoach, leerkracht, (pedagogisch) ICT-coördinator, beleidsmedewerker, nascholer en spreker op meerdere onderwijsbeurzen en/of studiedagen. Daarnaast is hij als gecertificeerd Microsoft Trainer, Microsoft Fellow, Microsoft Innovative Educator Expert (MIEE), Apple Distinguished Educator (ADE) en Google Certified  Educator (GCE) steeds op de hoogte van alle laatste nieuwe ontwikkelingen van de belangrijkste grote EdTech-spelers.

Kaat Rykaert is leerkracht Nederlands en module podiumkunsten en pedagogisch ondersteuner ICT aan het Sint-Norbertusinstituut in Duffel. Ze is Mediacoach met een grote interesse in EdTech, effectieve didactiek en gamification.  Daarnaast werkt ze als auteur voor Digitale Methode.

Mitte Schroeven is leerkracht Nederlands en Engels aan het Sint-Ritacollege in Kontich. Ze werkt als auteur voor Digitale Methode en is momenteel aan de slag als gedetacheerd leerkracht bij Het Archief voor Onderwijs. Ze heeft interesse in EdTech, evidence-informed learning en gamification.

Praktisch

Deze cursus loopt over 5 dagen.

Cursuscode: 22/OND/122A

(Digitaal) cursusmateriaal en lunch (bij een volledige lesdag) inbegrepen


Jouw bijdrage: 528 EUR.
Inlichtingen bij: Karolien Geukens, 03 265 90 60, karolien.geukens@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

Laptop en lader, bijkomend een tablet en lader kan handig zijn.

Datum Beginuur Einduur Locatie
vrijdag 25 november 2022 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 202 (tweede verdieping)
dinsdag 13 december 2022 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 202 (tweede verdieping)
woensdag 18 januari 2023 09:30u 12:30u via afstandsonderwijs (Microsoft Teams)
maandag 13 februari 2023 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 201 (tweede verdieping)
woensdag 19 april 2023 09:30u 12:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 201 (tweede verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen