Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Andere vakken / Gedrags- en cultuurwetenschappen   Zelfsturend leren in zorgopleidingen: meer dan zelfstandig werk!

Zelfsturend leren in zorgopleidingen: meer dan zelfstandig werk!

Zorgprofessional worden leer je voor een groot deel tijdens de stage, op de werkplek. Voor alle zorgprofessionals liggen er op die werkplek veel uitdagingen. Om te midden van al deze uitdagingen verder te komen dan het, al dan niet routineus, uitvoeren van taken en te blijven leren en dit ook levenslang te blijven doen, is zelfsturing van leren noodzakelijk. Deskundige begeleiding is hierbij van groot belang.

In tegenstelling tot wat de ‘zelf’ laat vermoeden, is zelfsturend leren een sociaal proces, ingebed in dagelijkse relaties op de werkplek. Elke collega en/of begeleider kan een rol spelen in het zelfsturend leren van andere (toekomstige) professionals. Zo ook van zorgkundigen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals in opleiding.

Programma

Het doel van deze interactieve workshop is om evidence-based handvaten te bieden aan leerkrachten/docenten, stagebegeleiders en stagementoren van toekomstige zorgprofessionals. Er wordt door middel van authentieke casussen en oefeningen geleerd op welke manier zelfsturend leren kan gefaciliteerd en bevorderd worden tijdens de stage in de zorg. Concrete ervaringen van deelnemers krijgen een belangrijke plaats in het leren ondersteunen van zelfsturend leren.

Introductie:

  • Elektronische en live interactie aangaande opvattingen over zelfsturend leren
  • Zelf-rapportage vragenlijsten met interactieve discussie aangaande de begeleidingsaanpak
  • Spelvorm op maat omtrent belangrijke zelfsturende leervaardigheden

Kern:

  • Korte lezing over het concept zelfsturend leren
  • Realiteitsgetrouwe casussen met actieve groepsdiscussie en luidopdenken-reflecties

Afsluiting:

  • Round-up en take home boodschappen

Een variatie aan werkvormen wordt gebruikt tijdens deze workshop.

Doelstellingen

De deelnemers

  • verwerven de nodige inzichten in hun begeleidingsaanpak;
  • zijn in staat het gebruik van leer- en denkstrategieën door zorgkundigen en verpleegkundigen in opleiding te beoordelen met als doel hun begeleidingsaanpak hierop af te stemmen;
  • kunnen aanpakken op maat van zorgkundigen en verpleegkundigen in opleiding ontwikkelen met het oog op het bevorderen van zelfsturend leren op de werkplek.

Doelgroep

Leerkrachten/docenten, stagebegeleiders en stagementoren in zorgopleidingen

Begeleiding

Katrien Cuyvers is docent vakdidactiek gezondheidswetenschappen (ASoE, UA), en doet daarnaast interventieonderzoek i.f.v. het zelfsturend leren van verpleegkundigen in het Spaarne Gasthuis (Hoofddorp, Nederland). Het bevorderen van leren van (toekomstige) zorgprofessionals, in het bijzonder in authentieke werkomgevingen, is wat haar bovenal warm maakt.

Praktisch

Cursuscode: 21/GZW/001A


Jouw bijdrage: 66 EUR.
Inlichtingen bij: Miet Oost, 03 265 29 79, miet.oost@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

Een elektronisch device (laptop, smartphone of tablet).

Je mag, minstens een week op voorhand, een casus aanreiken waarbij je een situatie beschrijft waarin een leerling op stage in situaties (een concreet voorbeeld beschrijven is nodig) geen leergedrag vertoont en de stagebegeleider niet weet hoe hij/zij dit kan opnemen samen met de leerling.

Datum Beginuur Einduur Locatie
donderdag 30 september 2021 13:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 201 (tweede verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen