Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Maatschappij en welzijn / Godsdienstvakken   Zintuiglijke voorwerpen maken met je leerlingen als verrijking voor zintuiglijk spel

Zintuiglijke voorwerpen maken met je leerlingen als verrijking voor zintuiglijk spel

In deze creatieve nascholing ontdek je met heel wat concrete praktijkvoorbeelden hoe je een ‘rijke’ multi-sensoriële omgeving uitdenkt en ontwerpt (rustgevend, sfeervol, multifunctioneel, uitdagend). Je leert hoe je hierin het sensorische spel voor kinderen met eenvoudig zelfgemaakte zintuiglijke voorwerpen verrijkt en wonderlijk triggert.

Programma

Aan de hand van diverse didactische werkvormen zoals vertellen, presentatie van tal van zelfgemaakte zintuiglijke voorwerpen, presentatie van gerealiseerde (permanente of pop-up) binnen- en buitenruimtes, demonstratie van de JOERON- en Multisensory Storytellingmethodiek… kom je heel wat te weten over hoe je een multi-sensoriële omgeving uitdenkt en ontwerpt.

In de namiddag ga je aan de slag om zelf zintuiglijke voorwerpen te maken met kosteloos materiaal.

Doelstellingen

Na het volgen van de nascholing

  • breng je het belang van spontaan, sensorisch spel van kinderen in een krachtige multi-sensoriële omgeving aan je leerlingen over;
  • beschik je over handvaten om de emotionele kracht van de SAMEN-beleving voor begeleider en kind aan te brengen in de klas;
  • heb je zicht op de vele boeiende mogelijkheden van een sfeervolle, wonderlijke inrichting en hoe je daar in de klaspraktijk mee aan de slag kan;
  • maak je jouw leerlingen vertrouwd met de JOERON-methodiek en hoe ze doelgericht en stapsgewijs een sensorisch begeleidingsmoment vorm kunnen geven.
  • leer je jouw leerlingen hoe zij de taalontwikkeling van kinderen kunnen verrijken aan de hand van de Multi-Sensorytelling-methodiek;
  • ontwerp en maak je samen met je leerlingen triggerende, haalbare, zintuiglijke voorwerpen met eenvoudig kosteloos materiaal.

Doelgroep

Leerkrachten van zorgvakken uit het (buitengewoon) secundair onderwijs. Ook zorgcoördinatoren en paramedici uit het buitengewoon secundair onderwijs zijn welkom.

Begeleiding

Joep Derie is stagecoördinator, leraar pedagogische vakken Jeugd- en Gehandicaptenzorg en coördinator Villa iMagina. Verder ook uitdenker eerste snoezelklassen en verschillende snoezelinitiatieven in kinderopvang in Vlaanderen, freelancer voor verschillende vormingsdiensten voor kinderopvang, onderwijs en sector mensen met een beperking. Joep is ook gastdocent bacheloropleidingen kleuteronderwijs, orthopedagogie, ergotherapie en verpleegkunde. Tenslotte ook nog auteur van ‘Het grote snoezelboek’.

Ronny Vanoosthuyse was stagecoördinator, leraar pedagogische vakken Jeugd-en Gehandicaptenzorg, vakbegeleider pedagogische en psychologische vakken en stagebegeleider voor opleidingen personenzorg. Verder ook uitdenker eerste snoezelklassen en verschillende snoezelinitiatieven in kinderopvang in Vlaanderen. Ronny is al een tijdje met pensioen, maar blijft nog altijd actief als freelancer voor verschillende vormingsdiensten voor kinderopvang, onderwijs en sector mensen met een beperking. Hij is ook gastdocent bacheloropleidingen kleuteronderwijs, orthopedagogie, ergotherapie en verpleegkunde. Tenslotte ook nog auteur van ‘Het grote snoezelboek’.

Mee te brengen door cursist

Voor de namiddagsessie brengen de deelnemers knutselmateriaal mee; de materialenlijst hiervoor wordt op voorhand naar de deelnemers gestuurd.

Verwachte voorbereiding door deelnemer

Deelnemers krijgen voor aanvang van de cursus een materialenlijst waaruit zij vooraf moeten kiezen en verzamelen.

Interesse om deze nascholing bij jou op school te organiseren? Contacteer nicole.coveliers@uantwerpen.be.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen