Over CNO

Wat doen we?

Het Centrum Nascholing Onderwijs (CNO) is een universitair nascholingscentrum dat een bijdrage wil leveren aan de verdere professionalisering en kwaliteitsverhoging in het onderwijs. We richten ons daarbij naar alle professionals uit het brede onderwijsveld.

CNO beoogt continue optimalisatie van de onderwijspraktijk en het onderwijsbeleid door programma’s aan te bieden die:

-          basiskennis en -competenties verankeren en verruimen,

-          aanzetten tot daadwerkelijke verbetering en reflectie,

-          waar mogelijk zelfsturing bevorderen,

-          inzichten van wetenschappelijk en technologisch onderzoek vertalen naar het werkveld.

We realiseren bovenstaande doelstellingen door:

  1. nascholingen: individueel en teamgericht, vakinhoudelijk, vakoverschrijdend en beleidsgericht, schoolintern en op locatie,
  2. opleidingen: in de vorm van o.a. postgraduaten,
  3. begeleidingstrajecten: individueel of teamgericht,
  4. ontwikkeling van vakinhoudelijke en pedagogisch-didactische hulpmiddelen.

Al onze professionaliseringsactiviteiten vinden hun finale doel in een optimalisering van het onderwijsleerproces en in het creëren van gelijke onderwijskansen van en voor elke leerling/student.

Bij realisatie van deze doelstellingen doet CNO een beroep op:

-          experten uit de Universiteit Antwerpen en haar Associatie, andere universiteiten en hogescholen,

-          professionals uit het onderwijsveld en het bedrijfsleven.

We werken vanuit een respect voor ieders overtuiging(en) die passen binnen de Verklaring van de Rechten van de Mens,  met erkenning van de diversiteit van het Vlaamse onderwijslandschap en rekening houdend met de maatschappelijke noden.

CNO is een lerende organisatie met oog voor interne kwaliteitszorg. We hechten belang aan een uitnodigend en veilig leerklimaat. Op die manier simuleren we innovatie, groei, reflectie, kritische zin en zelfvertrouwen. Een open en vriendelijke sfeer ligt aan de basis van onze werking.

 

Wie zijn we? 

Voorzitter
Prof. dr. Elke Struyf  


Ondervoorzitter
prof. dr. Mathea Simons   

prof. dr. Els Laenens  


 

Directeur Domeincoördinator Talen/Onderwijskunde Domeincoördinator Schoolbeleid  Administratief coördinator
 Paul Reynders 
 UA - CNO
 Universiteitsplein 1
 2610 Wilrijk
 Tel.: 03 265 29 61
 paul.reynders@uantwerpen.be
 Rudi Wuyts 
 UA - CNO
 Universiteitsplein 1
 2610 Wilrijk
 Tel.: 03 265 28 94
 rudi.wuyts@uantwerpen.be
 Elke Spooren 
 UA - CNO
 Sint-Jacobsmarkt 13
 2000 Antwerpen
 Tel.: 03 265 46 88
 elke.spooren@uantwerpen.be
 Peter Adriaenssens  
 UA - CNO
 Universiteitsplein 1
 2610 Wilrijk
 Tel.: 03 265 29 66
 peter.adriaenssens@uantwerpen.be

  

CNO-secretariaten:

Campus Drie Eiken
Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Debiteurenadministratie:  
Brigitte Corremans  Tel.: 03 265 29 60
Fax: 03 265 46 79
Programma-assistenten:  
   
Miet Oost  Tel.: 03 265 29 79
Tamara Bonne  Tel.: 03 265 29 89
Carolyn Smout  Tel.: 03 265 29 73
   
Administratie Schoolcursussen:
Nicole Coveliers  Tel.: 03 265 25 41
Fax: 03 265 46 79

Stadscampus
Het Brantijser
Sint-Jacobsmarkt 9-13
2000 Antwerpen
Fax: 03 265 46 79

Programma-assistenten:
Saskia Stuyven  Tel.: 03 265 46 86
Reinhilde Mampuys  Tel.: 03 265 46 82
Fax: 03 265 47 65
Programma-assistenten schoolbeleid:
Lea Breugelmans  Tel.: 03 265 46 87
Mieke Dilliën  Tel.: 03 265 46 95

Educatieve medewerk(st)ers schoolbeleid:
Ann Van Yperzeele  Tel.: 03 265 46 90
Sandra Decadt  Tel.: 03 265 46 92
Ann Van Hemelen   Tel.: 03 265 47 51
Medewerker Informatica  
Leo Ooms  Tel.: 03 265 29 90
 

 

Coördinator Informatica
Jacques Denies 
UA-CNO
Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk
Tel.: 03 265 29 77


Coördinator Nijverheidsonderwijs / Veiligheid
Joke Oomes 
UA-CNO
Het Brantijser
Sint-Jacobsmarkt 9-13
2000 Antwerpen
Tel.: 03 265 46 91
Fax: 03 265 46 79


Coördinator Fysica
Rita Van Peteghem 
UA-CNO
Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk
Tel.: 03 265 28 15


Coördinator Biologie / Chemie / Natuurwetenschappen / STEM / Wiskunde
Kim Van den Ouweland
UA-CNO
Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk
Tel.: 03 265 29 74


Coördinator Talen / Onderwijskunde
Domeincoördinator Talen
Rudi Wuyts 
UA-CNO
Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk
Tel.: 03 265 28 94


Coördinator Leerzorg
Annemie Hauquier 
UA-CNO
Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk
Tel.: 03 265 28 94


Educatieve stafmedewerker Communicatie / Leerlingbegeleiding / Didactiek / Onderwijskunde
Ann Geentjens 
UA-CNO
Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk
Tel.: 03 265 28 11


Coördinator Socio-emot. begeleiding en Basisonderwijs
Paul Reynders 
UA-CNO
Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk
Tel.: 03 265 29 61


Domeincoördinator Schoolbeleid
Elke Spooren 
UA-CNO
Sint-Jacobsmarkt 13
2000 Antwerpen
Tel.: 03 265 46 88


Administratief coördinator
Peter Adriaenssens 
UA-CNO
Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk
Tel.: 03 265 29 66

Contactgegevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

Fin.rek.: BE34 7350 0812 9190

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus

Het Brantijser - Sint-Jacobsmarkt 9-13
2000 Antwerpen