Dag van de socio-emotionele leerlingenbegeleiding in het s.o. 2021 - live online themadag

Inleiding

Voor een keertje online, maar opnieuw met actuele en inspirerende workshops.

Je maakt drie keuzes uit de volgende thema’s.

 • Creatieve methodieken om in gesprek te gaan met leerlingen
 • Hoe kan je jongeren ondersteunen bij conflictsituaties via de website ‘Conflicthelden’?
 • Wanneer kan je je een LGBTI-vriendelijke school noemen?
 • Let’s talk about sex, baby! Ja, maar op welke manier?
 • Emoties en depressies bij adolescenten: een actueel thema
 • Hoe reageren op de haat in spraak?
 • Wat is de DemoKlap-methodiek? Een manier om het ‘samenleven in superdiversiteit’ te organiseren in de klas
 • Suïcidepreventie: concrete handvatten voor leerlingbegeleiders en leerkrachten
 • Tips om les te geven vanuit passie en empathie
 • Stress-detectie bij leerlingen én leerkrachten
 • Halal of niet? Je krijgt een antwoord op al je vragen omtrent islam en onderwijs in Vlaanderen
 • Hoe werk je aan een conflictpositieve school?

Optioneel kan je aansluitend na de derde ronde de infosessie over ons Postgraduaat in de socio-emotionele leerlingenbeeleiding s.o. online bijwonen. De drie docenten van het postgraduaat geven praktische en inhoudelijke informatie.

Doelgroep

 • leerlingbegeleiders, directies, middenkaders, CLB-medewerkers, ondersteuners, GOK-begeleiders, leerkrachten en andere geïnteresseerden
 • alumni van de Postacademische Vorming of het Postgraduaat Socio-emotionele Leerlingbegeleiding in het s.o. (Universiteit Antwerpen) en hun geïnteresseerde collega's leerkrachten en directies
 • (oud-)deelnemers aan de CNO-basiscursus Socio-emotionele begeleiding

Rondes

09:30 - 10:50 Ronde 1
11:10 - 12:30 Ronde 2
13:40 - 15:00 Ronde 3

Praktisch

De code van deze studiedag is 20/SEB/998
Deze studiedag vindt plaats op 20-05-2021 in via afstandsonderwijs.
Jouw bijdrage: 95 EUR.


Deze nascholing vindt live online plaats via MS Teams. Je ontvangt de aanmeldgegevens een week vooraf.

In de cursusprijs is het digitaal lesmateriaal van alle workshops inbegrepen.

Enkele tips:

 • De eerste workshop start om 9.30u. Meld je zeker tijdig aan.
 • De namiddagworkshop start om 13.40u. Meld je opnieuw aan om 13.30u zodat we stipt kunnen starten.

 


Inlichtingen bij: Nicole Coveliers, 03 265 25 41, nicole.coveliers@uantwerpen.be

Inschrijven

Schrijf in voor deze studiedag