Dag van het geschiedenisonderwijs 2021- Leerlijnen in de nieuwe leerplannen geschiedenis - live online themadag

Inleiding

Deze Dag van het geschiedenisonderwijs staat volledig in het teken van de nieuwe eindtermen en de daaruit voortvloeiende leerplandoelen.
Het essentiële belang van bronnengebruik in de geschiedenisles valt niet te ontkennen. De centrale vraag daarbij is hoe je leerlingen bewust en kritisch met dat bronmateriaal kan laten omgaan.
Daarnaast krijgt ook de begripsdidactiek een plaats. Historische en structuurbegrippen op een doeltreffende manier aanbrengen, vraagt immers een doordachte, wetenschappelijk onderbouwde aanpak.
Als derde luik komen de eindtermen historisch bewustzijn aan bod: waar liggen de nieuwe accenten? Welke leerlijnen kan je onderkennen? Waar zitten de nuances en verschillen tussen de finaliteiten?

PROGRAMMA:

09.30 uur       Ronde 1
11.00 uur       Pauze
11.15 uur       Ronde 2
12.45 uur       Middagpauze
13.30 uur       Ronde 3
15.00 uur       Einde studiedag

Doelgroep

Leerkrachten geschiedenis van alle graden.

Rondes

Praktisch

De code van deze studiedag is 20/GES/999
Deze studiedag vindt plaats op 16-03-2021 in afstandsonderwijs via Microsoft Teams.
Jouw bijdrage: 100 EUR.

Inlichtingen bij: Reinhilde Mampuys, 03 265 46 82, reinhilde.mampuys@uantwerpen.be

Inschrijven

Deze studiedag is volzet.