Mediationweek 2020 - Inspiratiedag 'Bemiddelende en herstelgerichte praktijken op school' - live online themadag

Inleiding

Als gevolg van de Coronamaatregelen zal deze interactieve inspiratiedag georganiseerd worden via digitale weg (live streaming).

Scholen kampen vandaag met tal van uitdagingen. Directies blussen dagelijks brandjes maar zien zich ook geconfronteerd met de structurele problemen die voortvloeien uit de maatschappelijke omgeving. Conflictstof is nooit ver weg.

Er gebeurt al veel op het veld, maar soms zijn klassen onhandelbaar, zijn ouders flink ontevreden, geraakt de klassenraad niet op één lijn… Als de nood hoog is dan schieten bemiddelende, herstel- en ontwikkelingsgerichte projecten als paddenstoelen uit de grond. De gemeenschappelijke visie hierachter is de wens om niet slechts de brandjes te blussen als ze er al zijn, maar om permanent te werken aan een constructief schoolklimaat en aan goede relatievaardigheden en conflictoplossend vermogen van alle groepen van betrokkenen.

Tijdens de week van de bemiddeling (Internationale Mediationweek # Federale Bemiddelingscommissie) willen we aan directies, middenkader, CLB’s, leerkrachten uit het secundair onderwijs de kans geven om op een praktijkgerichte manier kennis te maken met een gamma aan benaderingen die, wat ook de ernst van de situatie is, gericht zijn op een duurzame probleemoplossing, herstel en re-integratie.

 

Programma

Voormiddag

1. Inleiding
:
Bemiddelend, herstelgericht, ontwikkelingsgericht werken op school: een stand van zaken. Overzicht van het landschap en situeren van verschillende methodieken.

2. Getuigenissen
Een aantal pioniers van de bemiddelende en herstelgerichte benaderingen in het onderwijs zullen via getuigenissen over hun schooltraject een analyse maken van de succes- en faalfactoren.

3. Uitdieping casussen aan de hand van vragenronde
Bevraging door de moderator: welke zijn de succesfactoren en welke zijn structurele barrières waar men tegenaan liep/loopt in deze projecten?
Bevraging door de andere panelleden.

4. Interactie met het publiek

Mogelijkheid om een beperkt aantal bijkomende vragen te stellen aan de panelleden.

Namiddag

5. Dialoog per thema/casus/methodiek
De deelnemers kunnen kiezen voor één van de workshops/break-out rooms op basis van de casus waarin ze hun uitdagingen best herkennen of op basis van de methodiek waarin ze zich willen bekwamen. In elke break-out room leidt een ervaringsdeskundige het gesprek aan de hand van vragenrondes. Hij/zij neemt zelf deel aan de discussie, beantwoordt vragen en geeft feedback. De deelnemers krijgen reflectieopdrachten om hun doelstellingen te vertalen naar een concreet projectplan, hun volgende stap naar een herstelgerichte schoolcultuur waar leerlingen – en ook leerkrachten – op gepaste wijze individueel opgevangen en begeleid kunnen worden.

6. Afronding
Mogelijkheid om enkele projectplannen voor te stellen en feedback te krijgen van het panel van ervaringsdeskundigen.
De deelnemers ontvangen via mail een brochure met de belangrijkste bestaande netwerken inzake bemiddelende en herstelgerichte methodieken, met hun coördinaten.

Bestaande werkgroepen uit scholen of schoolgemeenschappen die zich samen met een ervaringsdeskundige willen buigen over hun lopende of nieuwe projecten kunnen een eigen break-out room aanvragen. (Deze mogelijkheid aanduiden op het inschrijvingsformulier)

 

Doelstellingen

De deelnemers:

  • breiden hun kennis inzake bemiddelende, herstelgerichte methoden inzetbaar in het onderwijs flink uit;
  • herkennen het verschil in schoolklimaat bij een ad hoc sanctiebeleid versus een zorg-, herstel- en preventiegericht beleid;
  • hebben een concreet beeld van “de werf”, de stappen die hun school moet doorlopen om haar uitdagingen duurzaam aan te pakken;
  • beschikken over een gereedschapskoffer, handleidingen en recepten om verder te bouwen aan een bemiddelende, herstelgerichte schoolcultuur;
  • (met meer of veel ervaring) verfijnen hun instrumentarium door feedback, kruisbestuiving, zelfevaluatie;
  • hebben praktische kennis en inzicht in de voorwaarden, de voorbereiding, de communicatie, de fasen, de Do’s and Don’ts van het gekozen implementatieproject;
  • verlagen hun drempelvrees om nieuwe projecten te (her)lanceren.

 

Doelgroep

Directies en hun omkadering, leden van het CLB en leerkrachten secundair onderwijs.
Bestaande schoolteams kunnen zich als team inschrijven.

Rondes

09:30 - 12:30 Plenum
13:30 - 17:00 Workshops

Praktisch

De code van deze studiedag is 20/SEB/999
Deze studiedag vindt plaats op 14-10-2020 in live-streaming vanuit de Boogkeers (CNO - Universiteit Antwerpen) .
Jouw bijdrage: 25 EUR.


Je beschikt over een PC of laptop met camera en microfoon.

 

Organisatie

Samenwerking in het kader van de Internationale Mediationweek 2020

Commissie Onderwijs van de FBC

 

Met de steun van de representatieve verenigingen van Bemiddelaars in Vlaanderen


Belgische Unie van Professionele Bemiddelaars

 

Ontwerp Inspiratiedag: Lieve Lagae, erkend bemiddelaar en lid van het Bureau en de Onderwijscommissie van de FBC.


Inlichtingen bij: Nicole Coveliers, 03 265 25 41, nicole.coveliers@uantwerpen.be