Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Schoolbeleid en -administratie / Algemeen beleid en kwaliteitszorg   Afstandsleren en zelfsturend leren: een haalbaar duo. Yes, they can! - live online nascholing

Afstandsleren en zelfsturend leren: een haalbaar duo. Yes, they can! - live online nascholing

Ons onderwijs zal de komende periode deels online blijven verlopen. Leerlingen zelfstandig leren leren komt hierbij het leerproces ten goede. Die online context kan je zodanig ontwerpen dat je net het zelfgestuurd leren stimuleert. Maar wat zijn dan kwaliteitsvoorwaarden bij dit online leren? Hoe kan je er eindtermen mee realiseren?

Programma

Tijdens deze online sessie krijg je een denkkader aangereikt voor het stimuleren van zelfgestuurd leren. Dit MACS-model koppelen we aan een concrete pedagogisch-didactische aanpak voor kwaliteitsvol online onderwijs. Naast het zelf ervaren van dergelijke aanpak en het bespreken van de voordelen komen concrete suggesties en scenario’s (code geel, oranje, rood) aan bod. Op basis van deze input ga je individueel en in groepen aan de slag om eigen lesontwerpen te optimaliseren. De lesgevers coachen deze uitwerking en zorgen voor feedback.

Je kan één halve dag of twee halve dagen deelnemen. Tijdens de tweede sessie ligt de nadruk vooral op het verder optimaliseren van eigen lesscenario’s en experimenteren met online mogelijkheden.

Doelstellingen

Je:

  • benoemt de voordelen van zelfgestuurd leren voor leerlingen, leraren, …;
  • beschrijft aan de hand van voorbeelden uit het eigen vak de verschillende dimensies van het MACS-model;
  • benoemt de kwaliteitsvoorwaarden bij online onderwijs aan de hand van het MACS-model;
  • transformeert de eigen les aan de hand van concrete richtlijnen naar mogelijke online lesscenario’s (bij code geel, oranje, rood);
  • transformeert de eigen les aan de hand van concrete richtlijnen naar een online lesscenario dat inzet op zelfgestuurd leren.

Doelgroep

Leraren die zelfgestuurd leren in hun (online) onderwijsaanpak willen genereren, maar ook leerlingenbegeleiders, pedagogische begeleiders, directies, …

Er is geen voorkennis vereist.

Begeleiding

Els Tanghe heeft jarenlange leservaring (zowel theorie-, praktijkvakken als stagebegeleiding) in verschillende zorggerelateerde opleidingen. Daarnaast was zij mentor startende collega’s en coördinator binnen de Specifieke Lerarenopleiding. Momenteel is zij aan de slag binnen de Educatieve Master van de Universiteit Antwerpen als lerarenopleider en medewerker onderwijsontwikkeling.

Wouter Schelfhout heeft een rijke ervaring in het onderwijs als leerkracht, beleidsmedewerker, onderwijsinspecteur. Momenteel is hij als lerarenopleider verbonden aan Universiteit Antwerpen, waar hij onderzoek doet naar professionaliseringsbeleid, school- en kwaliteitsontwikkeling. Hij ondersteunt scholen vanuit GO ALL for learning®. Hij is auteur van het boek ‘Team school. Leergemeenschappen creëren in onderwijs’ en copromotor van het Erasmus+project ‘Leading learning by networking’ (Lelenet).

Mee te brengen door cursist

Gezien het een online sessie is, beschikken de deelnemers zelf over een vaste computer of laptop met camera en microfoon, een headset is meegenomen. Voor deelnemers die les geven, graag een eigen lesontwerp dat je wil optimaliseren bij de hand houden.

Verwachte voorbereiding door deelnemer

Invullen online bevraging.

Interesse om deze nascholing bij jou op school te organiseren? Contacteer nicole.coveliers@uantwerpen.be.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen