CNO

Universitair nascholingscentrum voor onderwijspersoneel

 

Over CNO  Contacteer CNO

Bekijk nu de opnames van de nascholing Taalintegratietrajecten van 30/09/2021!
De Boogkeers
Campus Drie Eiken - gebouw D
De Boogkeers - onthaal
Leslokaal

Welkom terug!

Na anderhalf jaar met hoofdzakelijk afstandsonderwijs en beperkt contactonderwijs, draait CNO met plezier de rollen weer om.

Afstandsonderwijs als nieuwe nascholingsvorm heeft zeker zijn sporen verdiend en wordt ook in de toekomst behouden voor een aantal nascholingen.

Verder kijken wij er heel erg naar uit om opnieuw cursisten te mogen ontvangen in onze leslokalen, want we weten dat naast de inhoud van een nascholing ook de informele contacten en uitwisseling tussen collega's enorm belangrijk zijn. Voor ieders veiligheid gelden er nog enkele coronamaatregelen, vastgelegd door de universiteit.

Wil je een beknopt overzicht van alle nascholingen per thema? Bekijk dan zeker onze folderboekjes.

Graag tot snel,
Anita, Brigitte, Carolyn, Els, Gonda, Isabella, Karolien, Kathleen, Kim, Luc, Marleen, Miet, Nicole, Peter, Renild, Tamara en Veerle


In de kijker

Het leerlingcontact als effectief evaluatiemiddel 17-11-2021

Een hogere leerwinst bekomen door een gerichtere evaluatie met de leerlingen zelf? Een hulpmiddel om het evaluatieproces te verrijken en te versterken is het leerling-contact. Dit is een kans voor leerling en leerkracht om samen naar het leerproces te kijken. Wie ziet wat? Welke leernoden ontdekken we? Hoe kunnen we er in de toekomst samen aan werken? Zo krijgen kinderen inzicht in hun eigen leerproces en bieden we hen eigenaarschap over hun eigen leren.

Lees meer

Rapporteren is rond groei communiceren 16-11-2021

Waarom rapporteren we? Wat betekent dit voor alle belanghebbenden: de leerling, de ouders, de leerkracht, de school, de directie? In deze nascholing bekijk je hoe feedback werkt en hoe je daar meer kan op inzetten. Je staat stil bij een aantal criteria: groeigericht, harmonische ontwikkeling, transparantie, wederkerigheid... Dit alles breng je samen om tot een nieuw, eigentijds rapporteringsbeleid te komen.

Lees meer

Probleemoplossend denken aan de hand van wiskunde olympiade problemen 17-11-2021

Door de komst van computeralgebra is het aandeel van technische rekenvaardigheid binnen het wiskundeonderwijs gedaald. Daardoor ontstaat tijd om aandacht te schenken aan een zo mogelijk nog belangrijker aspect van de wiskunde: het oplossen van problemen. Het (vaak algoritmisch) oplossen van oefeningen kan zeer zinvol worden aangevuld met het oplossen van minder herkenbare probleemstellingen. Hoewel de competenties en de attitudes om onbekende problemen op te lossen veel verder reiken dan de wiskunde alleen, leent het vak wiskunde er zich optimaal toe om deze probleemoplossende vaardigheden te trainen. En trainen kan. Hoewel er geen magische strategie bestaat waardoor iedereen elk probleem in één-twee-drie kan kraken, kan men door training vlotheid verwerven in het oplossen van problemen.

Lees meer

Taaltrajecten: Taalondersteuning voor leerlingen die daar extra nood aan hebben

Welke bouwstenen zijn nodig voor effectieve taalondersteuning? In 2020 gaf de Vlaams minister van Onderwijs de opdracht aan de Universiteit Antwerpen, in partnerschap met de hogescholen Odisee en Thomas More, om een onderzoek naar taalintegratietrajecten uit te voeren. Het onderzoek moest een wetenschappelijk onderbouwd antwoord geven op volgende vraag: wat zijn de kenmerken van een effectief taaltraject voor leerlingen die de onderwijstaal onvoldoende beheersen?

Tijdens een online avondnascholing op donderdag 30/09/2021 vertelden de onderzoekers hoe je een taaltraject uitbouwt en welke bouwstenen hierbij essentieel zijn. Ze legden uit welk materiaal je op de website www.taaltrajecten.be vindt en hoe je ermee aan de slag kan gaan.

Dit project focust expliciet op het volledige leerplichtonderwijs, dus van kleuter- tot en met secundair onderwijs, en kijkt dus niet alleen naar wie zwak zou scoren op de taalscreening voor kleuters. We startten onze online nascholing dus met een overzicht van het project en focusten daarna op specifieke onderwijsniveaus: kleuter-, lager, secundair en OKAN-secundair onderwijs.

Kon je er niet bij zijn of wil je één of meerdere sessies herbekijken? Je vindt alle opnames terug op deze pagina.


Nascholingsaanbod 2021-2022

Ontdek het ruime nascholingsaanbod van CNO voor het schooljaar 2021-2022 op de manier die bij jou past!

  • Gebruik de boomstructuur van onze website via de knop 'Nascholingsaanbod' links bovenaan.
  • Ga gericht op zoek via de zoekfunctie van onze website rechts bovenaan.
  • NIEUW - Blader door één of meerdere van onze themaboekjes:

 

Taal en cultuur,
maatschappij en economie

 

Wetenschappen, wiskunde, techniek en STEM

 

Leerlingen- begeleiding

 

Basisonderwijs

 

Leidinggevenden en ondersteunend personeel

 

Vakoverschrijdend aanbod


Toolbox Geïntegreerde Leerlingenbegeleiding

Maak spelenderwijs werk van een krachtig beleid op leerlingenbegeleiding!

Het realiseren van inclusief onderwijs dat tegemoet komt aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen vraagt een krachtig beleid op leerlingenbegeleiding. Wil je samen met je collega’s het beleid op leerlingenbegeleiding in jouw school verder ontwikkelen? Dan is deze toolbox iets voor jou!

Deze toolbox omwat zowel inzichten als werkvormen. De kernfeiten van vier jaar onderzoek geven je nieuwe inzichten over inclusief onderwijs. Op basis daarvan analyseer je via concrete werkvormen het beleid op leerlingenbegeleiding in je eigen school. Dat doe je alleen of samen met je collega’s. De interactieve spellen maken meteen sterke punten en werkpunten zichtbaar. Tegelijk krijg je een beter zicht op je eigen rol en functioneren. Het resultaat? Concrete actiepunten voor meer en betere leerlingenbegeleiding in jouw school.

Klik hier voor meer informatie. Je kan de toolbox bestellen zolang de voorraad strekt.

Een andere vraag?

Contacteer ons:

 03 265 29 60 
 cno@uantwerpen.be


Volg ons op:

 Facebook
 LinkedIn
YouTube

 

 

 

 

Voor een optimale functionaliteit van deze website raden wij de browser Firefox aan. 

Ervaart u problemen bij het inschrijven? Kijk dan eerst na of u de laatste update(s) van Firefox hebt geïnstalleerd én of uw pop-upblocker is uitgeschakeld.