Welkom

Het Centrum Nascholing Onderwijs of CNO is een universitair nascholingscentrum voor onderwijspersoneel. Binnen de Antwerp School of Education van de Universiteit Antwerpen vormt het een zelfstandige entiteit. Lees hier meer over CNO.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Voor een optimale functionaliteit van deze website raden wij de browser Firefox aan. 

Ervaart u problemen bij het inschrijven? Kijk dan eerst na of u de laatste update(s) van Firefox hebt geïnstalleerd én of uw pop-upblocker is uitgeschakeld.

In de kijker

Post-corona: als schoolteam een doorstart nemen naar hernieuwde verbondenheid en professionele groei 27-09-2021

Corona heeft de voorbije twee schooljaren veel druk gezet op schoolteams. De directeur legde noodgedwongen zijn focus op het organisatorische om de school zo goed en zo kwaad als mogelijk open te houden. De leraar zag zichzelf voortdurend schakelen tussen afstandsonderwijs en contactonderwijs en voelde de verbinding met de leerling afnemen. Flexibiliteit werd tot het uiterste gevraagd. Een deel van het personeel is door het werken ‘op afstand’ de voeling met elkaar en met het team als team enigszins verloren. Een ander deel groeide misschien net sterker naar elkaar. Uitdaging is iedereen terug samen op de rails te krijgen en het team als team te hervinden en/of te herbronnen. Deze nascholing reikt je handvaten aan om samen als team een doorstart te nemen in gedeelde verantwoordelijkheid na een heftige periode. Welke rol kan jij hierin opnemen?

 

 

Lees meer

Realiseer de leerplandoelen natuurwetenschappen 5de jaar met activerende werkvormen - live online nascholing 22-09-2021

‘Wetenschappen voor de burger’ is de ondertitel die hoort bij het vak natuurwetenschappen. Niet alle leerkrachten die dit vak geven of alle leerlingen die dit vak krijgen, hebben dezelfde voorkennis. Tijdens deze nascholing ga je kennismaken met zeer uiteenlopende werkvormen die allemaal hetzelfde doel hebben: de leerlingen aan het werk zetten op zo'n manier dat ze enthousiast worden van wat ze leren en ook van hoe ze dit zelf leren.

Lees meer

Microsoft Teams als krachtige leeromgeving 22-09-2021

Microsoft Teams heeft alles in huis om een online klas te zijn. Leerlingen en studenten kunnen er onder andere actief samenwerken (aan documenten), in break-outrooms in gesprek gaan, oefeningen maken, lesmateriaal raadplegen. Door OneNote Classbook te integreren, volg je het leerproces op en kan je op maat differentiëren.

Lees meer

Fijne vakantie!

Het Centrum Nascholing Onderwijs wenst je na dit bewogen schooljaar een deugddoende vakantie toe en hoopt je volgend schooljaar opnieuw te mogen ontmoeten op de Boogkeers, op Campus Drie Eiken of via digitale weg.

Het CNO-team
Toolbox Geïntegreerde Leerlingenbegeleiding

Maak spelenderwijs werk van een krachtig beleid op leerlingenbegeleiding!

Het realiseren van inclusief onderwijs dat tegemoet komt aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen vraagt een krachtig beleid op leerlingenbegeleiding. Wil je samen met je collega’s het beleid op leerlingenbegeleiding in jouw school verder ontwikkelen? Dan is deze toolbox iets voor jou!

Deze toolbox omwat zowel inzichten als werkvormen. De kernfeiten van vier jaar onderzoek geven je nieuwe inzichten over inclusief onderwijs. Op basis daarvan analyseer je via concrete werkvormen het beleid op leerlingenbegeleiding in je eigen school. Dat doe je alleen of samen met je collega’s. De interactieve spellen maken meteen sterke punten en werkpunten zichtbaar. Tegelijk krijg je een beter zicht op je eigen rol en functioneren. Het resultaat? Concrete actiepunten voor meer en betere leerlingenbegeleiding in jouw school.

Klik hier voor meer informatie. Je kan de toolbox bestellen zolang de voorraad strekt.
Leerstoel Onderwijsvernieuwing en -samenwerking

De Leerstoel Onderwijsvernieuwing en -samenwerking organiseert in samenwerking met Antwerp School of Education (ASoE) en Centrum Nascholing Onderwijs (CNO) “Haalbaar en gedragen werken aan schoolontwikkeling in uitdagende tijden”, een professionaliseringstraject rond schoolleiderschap in de brede zin van het woord voor alle onderwijsmensen die hun steentje willen bijdragen aan het schoolbeleid.

Meer informatie op deze pagina.