Aanmelden

Zelf inschrijven met een persoonlijk account

(= door CNO gekend persoonlijk e-mailadres)

Een collega inschrijven met een instellingaccount

(= door CNO gekend e-mailadres van de instelling)

   

De gewonnen inlichtingen zijn bestemd voor de organisatie van onze nascholingen en om je te informeren over onze activiteiten. De wet van 8 december 1992 geeft je recht op inzage en rechtzetting.