Aanmelden / inschrijven

Je schrijft in of meldt je aan met een persoonlijk account

(= door CNO gekend persoonlijk e-mailadres)

Je schrijft een collega* in of meldt je aan met een instellingsaccount

(= door CNO gekend e-mailadres van de instelling)

   

De gewonnen inlichtingen zijn bestemd voor de organisatie van onze nascholingen en om je te informeren over onze activiteiten.  Klik hier voor onze uitgebreide privacyverklaring.