Welkom

Het Centrum Nascholing Onderwijs of CNO is een universitair nascholingscentrum voor onderwijspersoneel. Binnen de Antwerp School of Education van de Universiteit Antwerpen vormt het een zelfstandige entiteit. Lees hier meer over CNO.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Voor een optimale functionaliteit van deze website raden wij de browser Firefox aan. 

Ervaart u problemen bij het inschrijven? Kijk dan eerst na of u de laatste update(s) van Firefox hebt geïnstalleerd én of uw pop-upblocker is uitgeschakeld.

In de kijker

Postgraduaat Socio-Emotionele Leerlingenbegeleiding s.o. - (groep 22: 2021-2023) 16-09-2021

Lees meer

Basisopleiding voor de beginnende vertrouwenspersoon 20-09-2021

De vertrouwenspersoon speelt een belangrijke rol in de preventie en behandeling van psychosociale risico’s op het werk. Hij/zij biedt een eerstelijnsinterventie.
Deze opleiding beantwoordt aan de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 10 april 2014 betreffende ‘de preventie van psychosociale risico’s op het werk’ en biedt de beginnende vertrouwenspersoon de vereiste vaardigheden en kennis aan.

Lees meer

Dag van de diversiteit in het BaO - Veel verschillen, één geheel 23-09-2021

Diversiteit is een vlag die vele ladingen dekt. Tijdens de themadag ‘Diversiteit. Veel verschillen, één geheel’ voor het basisonderwijs op donderdag 23 september 2021 richten we ons op drie grote pijlers: taalvaardigheid, partnerschap met ouders en sociaal-cultureel bewustzijn.

Lees meer

Fijne vakantie!

Het Centrum Nascholing Onderwijs wenst je na dit bewogen schooljaar een deugddoende vakantie toe en hoopt je volgend schooljaar opnieuw te mogen ontmoeten op de Boogkeers, op Campus Drie Eiken of via digitale weg.

Het CNO-team
Toolbox Geïntegreerde Leerlingenbegeleiding

Maak spelenderwijs werk van een krachtig beleid op leerlingenbegeleiding!

Het realiseren van inclusief onderwijs dat tegemoet komt aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen vraagt een krachtig beleid op leerlingenbegeleiding. Wil je samen met je collega’s het beleid op leerlingenbegeleiding in jouw school verder ontwikkelen? Dan is deze toolbox iets voor jou!

Deze toolbox omwat zowel inzichten als werkvormen. De kernfeiten van vier jaar onderzoek geven je nieuwe inzichten over inclusief onderwijs. Op basis daarvan analyseer je via concrete werkvormen het beleid op leerlingenbegeleiding in je eigen school. Dat doe je alleen of samen met je collega’s. De interactieve spellen maken meteen sterke punten en werkpunten zichtbaar. Tegelijk krijg je een beter zicht op je eigen rol en functioneren. Het resultaat? Concrete actiepunten voor meer en betere leerlingenbegeleiding in jouw school.

Klik hier voor meer informatie. Je kan de toolbox bestellen zolang de voorraad strekt.
Leerstoel Onderwijsvernieuwing en -samenwerking

De Leerstoel Onderwijsvernieuwing en -samenwerking organiseert in samenwerking met Antwerp School of Education (ASoE) en Centrum Nascholing Onderwijs (CNO) “Haalbaar en gedragen werken aan schoolontwikkeling in uitdagende tijden”, een professionaliseringstraject rond schoolleiderschap in de brede zin van het woord voor alle onderwijsmensen die hun steentje willen bijdragen aan het schoolbeleid.

Meer informatie op deze pagina.