Welkom

Het Centrum Nascholing Onderwijs of CNO is een universitair nascholingscentrum voor onderwijspersoneel. Binnen de Antwerp School of Education van de Universiteit Antwerpen vormt het een zelfstandige entiteit. Lees hier meer over CNO.


 

Waarom registreren?

Het CNO biedt jaarlijks meer dan 600 nascholingen aan, maar wenst toch gepersonaliseerde dienstverlening te realiseren. Door te registreren en een interesseprofiel samen te stellen kan het CNO je via mail aangepaste nieuwsbrieven bezorgen met een selectie van nascholingen op maat.

 

Welkom bij CNO

In de kijker

Verzekeringen in schoolverband 02-02-2018

Lees meer

Dag van het geschiedenisonderwijs 2018 - 'Oorlogsmisdaden' in het verleden: daders en slachtoffers. 24-02-2018

Oorlogsgruwel is helaas van alle tijden. Maar het begrip 'oorlogsmisdaden' is heel recent, en nauw verbonden met het internationale recht. De sprekers tonen aan hoe mensen in verschillende periodes nadachten over (verantwoord) gebruik van geweld en grenzen van fatsoen in oorlogshandelen. Doorheen de tijden konden de opvattingen hierover grondig verschillen. Ook willen de lezingen op zoek gaan naar de stem van slachtoffers van oorlogsgruwel. In de unieke setting van de Kazerne Dossin bieden we een comparatieve blik op een razend eigentijds thema, dat zich bij uitstek leent voor een vakoverschrijdende aanpak op school.

Lees meer

Informatiegestuurd werken in de klas 05-02-2018

Lees meer