Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Schoolbeleid en -administratie / ICT-coördinatie   Beleidsmatig werken aan welbevinden en burn-outpreventie

Beleidsmatig werken aan welbevinden en burn-outpreventie

Sinds 1 september 2014 geldt een wet die een algemeen kader vaststelt voor de preventie van de psychosociale risico’s op het werk met een nieuwe taak voor de hiërarchische lijn, namelijk het opsporen van problemen van psychosociale aard verbonden aan het werk en waken over de tijdige behandeling ervan.

Programma

Deze sessie heeft bijzondere aandacht voor deze psychosociale risico’s, waaronder burn-out waarvan het percentage het hoogst is in het onderwijs. Er wordt inzicht gegeven in wat een burn-out precies is en hoe je als leidinggevende de eerste signalen van burn-out kan herkennen en bespreekbaar maken bij je personeel. Daarnaast wordt stilgestaan bij situaties die aanleiding kunnen geven tot burn-out en hoe je als leidinggevende daarop kan ingrijpen. Er worden tijdens de sessie aanwijzingen gegeven voor aanpassing van het werk, hervatting van het werk en het te definiëren burn-outherstel. Daarnaast krijg je een eerste aanzet voor een plan van aanpak zowel op het niveau van de school als op het niveau van de werknemer en krijg je uitsluitsel of je als directie aansprakelijk kan worden gesteld.

Werkvorm: er wordt gewerkt met héél concrete praktijkgerichte casussen en voorbeelden.

Doelstellingen

De deelnemers:

  • zijn in staat de signalen die samenhangen met het verloop van een burn-out te herkennen en hun mensen hierop aan te spreken;
  • kennen de situaties die aanleiding kunnen geven tot burn-out en hoe ze daarop kunnen ingrijpen als leidinggevende;
  • kennen de voorwaarden onder dewelke het herstel van een burn-out bij werkhervatting geoptimaliseerd wordt;
  • zijn in staat een plan van aanpak op te stellen zowel op het niveau van de werknemer als op het niveau van de school.

Doelgroep

Directie, middenkader, preventieadviseurs (basisonderwijs, (buiten)gewoon secundair, volwassenen- en hoger onderwijs)

Begeleiding

Dominique Roos, zaakvoerder AMODO: Centrum voor coaching, bemiddeling, therapie.

Interesse om deze nascholing bij jou op school te organiseren? Contacteer nicole.coveliers@uantwerpen.be.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen