Zoek een nascholing
Je bent hier: Lager onderwijs / Schoolbeleid en -administratie / Directie   De zevenmijlslaarzen van krachtig taalonderwijs: geen sprookje en met grotere stappen vooruit!

De zevenmijlslaarzen van krachtig taalonderwijs: geen sprookje en met grotere stappen vooruit!

Recente bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek over effectieve taaldidactiek liggen aan de basis van 7 uitgangspunten die er werkelijk toe doen. Die 7 principes bieden leerkrachten houvast om keuzes te maken wanneer ze taallessen uitwerken of doorheen de dag de taalontwikkeling van hun leerlingen volop willen stimuleren. Neem ze in deze nascholing mee onder de loep en leer hoe jij ze kan inzetten om tot betere taalpraktijken te komen.

Programma

Via afwisseling van heldere uitleg bij het theoretische kader en praktijkgerichte opdrachten verwerf je inzicht in elk van deze 7 principes én zie je kansen om ze te laten renderen voor je eigen praktijk:

 1. Stimuleer een positief-talige grondhouding
 2. Zorg voor een rijke context
 3. Maak je onderwijs functioneel
 4. Maak je lessen (inter)actief
 5. Ondersteun leerlingen
 6. Aandacht voor impliciet en expliciet leren
 7. Bied kansen tot reflectie

Doelstellingen

Na het volgen van de nascholing

 • ben je in staat om zelf een positief-talige grondhouding aan te nemen en om die te stimuleren bij je leerlingen;
 • ontwerp je functionele taaltaken met een betekenisvol doel en een concreet eindresultaat;
 • creëer je een rijke context waarbinnen taalverwerving meer kansen krijgt binnen verschillende leergebieden;
 • stimuleer je taalgerichte interactie tussen leerlingen onderling en tussen jezelf en de leerlingen;
 • bied je ondersteuning via feedback, feed-up en feedforward die heel concreet toegespitst is op taal en via leermiddelen en werkvormen die de leerlingen houvast bieden in hun taalleerproces;
 • kan je jouw leerlingen zowel impliciet als expliciet laten groeien in hun taalgebruik;
 • initieer je reflectie op taal en het taalleerproces van je leerlingen en stimuleer je hen om daar ook op eigen initiatief vaak genoeg bij stil te staan om eruit te leren;
 • vertrek je vanuit de 7 principes voor taalkrachtig onderwijs om je eigen taalonderwijs vorm te geven;
 • evalueer jij je eigen praktijk op basis van die 7 principes.

Doelgroep

(Zorg)leerkrachten, zorgcoördinatoren en beleidsmedewerkers uit het lager onderwijs.
Als je schoolbreed wil kijken, is het handig om met een kerngroep de nascholing te volgen.

Begeleiding

Tinneke van Bergen is docent en onderzoeker aan Arteveldehogeschool in Gent. Ze is gespecialiseerd in taaldidactiek en taalleerprocessen bij kinderen en schreef mee aan het boek Volop Taal. Didactiek Nederlands voor de lagere school. Ze is programmaleider voor onderzoek en dienstverlening binnen het thema Krachtige taalleeromgevingen en taalkrachtige leeromgevingen en coacht ook schoolteams die extra willen inzetten op taal en taalbeleid.

Mee te brengen door cursist

Een laptop kan handig zijn, maar is niet noodzakelijk.

Interesse om deze nascholing bij jou op school te organiseren? Contacteer nicole.coveliers@uantwerpen.be.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen