Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Onderwijskunde / Pedagogie   Differentieer! Leerrendement verhogen door planmatig in te spelen op verschillen tussen leerlingen

Differentieer! Leerrendement verhogen door planmatig in te spelen op verschillen tussen leerlingen

Meer dan ooit zijn we ons bewust van de diversiteit in de klas: ons leerlingenpubliek is rijk aan culturen en talen, en verschilt ook enorm op gebied van voorkennis, aanleg, interesses, cognitieve en affectieve vaardigheden en leervoorkeuren. Maar hoe organiseer je binnenklasdifferentiatie op een manier die voor jezelf en je leerlingen duidelijkheid schept, een effectief verschil maakt en praktisch haalbaar is? En hoe evalueer je dan?

Programma

Differentiatie is de wijze waarop leerkrachten met de verschillen tussen de leerlingen omgaan om te komen tot verhoogde motivatie, meer welbevinden en maximale leerkansen. Dat is een hele uitdaging. Hoe moeten we dat concreet vormgeven? Welke acties kunnen we ondernemen? En hoe zorgen we ervoor dat we niet in de valkuilen van neuromythes, pygmalioneffect en fixed mindset terecht komen?

"Teach as you preach", daar geloven we in! De nascholing zelf is dan ook opgezet om de deelnemers aan den lijve te laten ondervinden hoe we die differentiatie op een effectieve, haalbare manier kunnen vormgeven. We streven ernaar om alle deelnemers de basisdoelen te laten bereiken, en daarbij differentiëren we naar leerbehoefte, werkvormen, leervoorkeur, leersnelheid en toetsing. We ervaren verschillende methodieken en activiteiten die convergente en divergente binnenklas-differentiatie mogelijk maken.

We kijken bijvoorbeeld in detail naar IGDI+ en ADI, met filmpjes en praktijkvoorbeelden van lessen in de 1ste tot 3de graad, bij theorie- en praktijkvakken, met A- en B-stroomleerlingen, en met gradaties: van occasioneel experimenteren tot revolutionaire klasomgooiing. We discussiëren over:

 • homogeen versus heterogeen groeperen;
 • het verschil tussen differentiëren en remediëren;
 • het verschil met inclusief onderwijs en CLIM;
 • waarom differentiëren niet alleen van belang is voor leerlingen met specifieke behoeften of leerachterstanden;
 • het belang van feedback;
 • welke vormen van evaluatie mogelijk en aangewezen zijn.

We ervaren het effect van geïndividualiseerde taken (bijv. via een studiewijzer voor BZL), de organisatie van contractwerk, hoekenwerk, projectwerk en begeleid onderzoek. Pre-teaching en flipped learning kunnen handige manieren zijn om tempodifferentiatie te ondersteunen. We bekijken welke zelfsturende vaardigheden leerlingen moeten ontwikkelen om ze zelfstandig (alleen of in groepjes) te laten werken, en hoe je die vaardigheden als leraar kan aanleren. En we kijken naar mogelijke organisatieaanpakken van co-teaching om de differentiërende leraar wat ademruimte te geven.

Doelstellingen

De deelnemers:

 • kunnen aangeven waarom differentiëren een meerwaarde kan betekenen in hun klassen;
 • weten dat differentiëren geen techniek is, maar een basishouding;
 • hebben inzicht in de manieren waarop ze kunnen differentiëren (leerlingkenmerken, leeromgeving);
 • weten hoe ze contraproductieve valkuilen kunnen vermijden;
 • kunnen een les(senreeks) praktisch bewerken om binnenklasdifferentiatie mogelijk te maken, bijv. via de IGDI+ methodiek;
 • kunnen de belangrijkste zelfsturende vaardigheden voor zelfstandig leren bij hun leerlingen mee ontwikkelen;
 • streven ernaar hun evaluatie zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de differentiërende klaspraktijk.

Doelgroep

Leerkrachten uit het secundair onderwijs (taalvakken, wetenschappen, zaakvakken, praktijkvakken…) in de 3 graden.

Begeleiding

Jella Di Perna was lerares Nederlands-Engels, lector taalvaardigheid aan de PXL en Arteveldehogeschool, vorser vakdidactiek en vakassistent Nederlands aan de UAntwerpen en de UGent, nascholer talenbeleid, pedagogisch begeleider, taalcoach en schooldirecteur. Ze heeft vooral expertise opgebouwd rond taalontwikkeling, taalvaardigheidsbevordering en talenbeleid in het kleuteronderwijs, basisonderwijs, secundair en hoger onderwijs.

Mee te brengen door cursist

oortjes voor op een laptop. Het is niet nodig om jouw eigen laptop mee te nemen. Eventueel ook een usb-stick indien je de dag zelf al over de diavoorstelling wenst te beschikken.

Interesse om deze nascholing bij jou op school te organiseren? Contacteer nicole.coveliers@uantwerpen.be.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen