Zoek een nascholing
Je bent hier: Kleuteronderwijs / Zorg / Gedrag, sociale vaardigheden en welbevinden   Differentiëren in de kleuterklas... omdat kinderen verschillend zijn

Differentiëren in de kleuterklas... omdat kinderen verschillend zijn

"Als kinderen allemaal dezelfde kip moeten knippen, kunnen ze hun ei niet kwijt."

Programma

In de kleuterklas moeten alle kinderen gelijke kansen krijgen, dus, kleuters die "ongelijk" zijn mogen niet gelijk behandeld worden... Daarom is het zeer belangrijk al in de vroege kinderjaren een rijke speel- en leeromgeving aan te bieden, zodat "alle" kinderen hun talenten kunnen laten zien.

Deze visie heeft onmiddellijk zijn weerslag op de dagelijkse praktijk. Met het oog op het M-decreet is het van het grootste belang te kunnen evolueren van product- naar procesgericht onderwijs. We moeten ruimte vrij maken (= loslaten) voor een efficiënte en kindgerichte differentiatie. Aan de basis van zeer goed onderwijs ligt het "observeren" om van daaruit een sterke beginsituatie te bepalen en kindgerichte differentiatie daarop af te stemmen. Observeren blijkt echter zeer moeilijk te zijn, het is nl. kijken naar wat er "echt" is en niet naar wat er verondersteld wordt. Door te observeren leren we kleuters kennen... hun interesses, hun sterke en minder sterke kanten ontdekken, hun emotionele ontwikkeling opvolgen...
Vele vragen en andere noden rond differentiëren in de kleuterklas, meer bepaald in de hoeken, binnen een thema en binnen het activiteitenaanbod zullen beantwoordt worden a.h.v. een duidelijke power point presentatie met dia-reportage rechtstreeks vanuit de klaspraktijk.

Doelstellingen

De deelnemers:

  • maken kennis met hoe ze optimaal kunnen observeren om daarna te gaan differentiëren, zodat het verschil in de bagage van de 'kwetsbare' kinderen wordt gecompenseerd;
  • kunnen de agenda minder vol inplannen met een te veel aan activiteiten maar laten ruimte voor observeren en meespelen: van leiden naar begeleiden;
  • kunnen werken op drie niveaus (het minder begaafd kind - het doorsnee kind - het meerbegaafde kind) binnen één heterogene groepsactiviteit;
  • maken kennis met een groot gamma aan didactisch materiaal, waaronder materialen om onmiddellijk mee aan de slag te gaan.

Doelgroep

Leraren, zorgcoördinatoren en directies kleuteronderwijs, mentoren voor stagiaires en beginnende leerkrachten en pedagogisch begeleiders.

Begeleiding

Lieve Van Beeck, 20 jaar ervaring als kleuterleidster en zorgcoördinator, zelfstandig nascholer, kindercoach.

Interesse om deze nascholing bij jou op school te organiseren? Contacteer nicole.coveliers@uantwerpen.be.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen