Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Onderwijskunde / Pedagogie   Een leerling groeit niet door er aan te trekken! Groeigericht begeleiden vanuit een handelings- en oplossingsgericht kader (s.o.)

Een leerling groeit niet door er aan te trekken! Groeigericht begeleiden vanuit een handelings- en oplossingsgericht kader (s.o.)

Leerkrachten ervaren een toenemende druk om pasklare oplossingen aan te reiken om het leren en leven van leerlingen in goede banen te leiden. Dit vertaalt zich vaak in een eigen invulling van de aanpak daarvoor en resulteert gemakkelijk in 'trekken' aan leerlingen.

Groeigericht begeleiden daarentegen vertrekt vanuit de vraag "Wat heeft deze leerling nodig op vlak van leven en leren?" en "Wat hebben wij als leerkracht, leerlingenbegeleider, school nodig om hierrond met deze leerling aan de slag te kunnen gaan?".

Het groeigericht begeleidingskader, dat het handelingsgericht en oplossingsgericht werken integreert, biedt houvast om de begeleiding optimaler vorm te geven. Het laat ons toe om de leerling te benaderen in zijn vraagstelling, met respect voor zijn tempo en aandacht voor zijn specifieke context. In plaats van te sturen in een oplossingsrichting of het eigenaarschap van een probleem over te nemen, biedt het handvatten om de leerling de verschillende mogelijke oplossingswegen en daartoe inzetbare eigen krachtbronnen te leren ontdekken en ondersteunt het de leerling bij het maken van eigen oplossingsgerichte keuzes op weg naar persoonlijke groei.

Binnen dit aanbod reiken we de denkkaders aan, oefenen we begeleidings- en gespreksvaardigheden en belichten we methodieken die bruikbaar zijn binnen de schoolse begeleidingspraktijk.

Programma

Dag 1:

 • groeigericht begeleidingskader;
 • handelingsgericht werken: kader: 7 uitgangspunten: STAPDOOS;
 • reflectie op en toepassingsmogelijkheden van het handelingsgericht werken;
 • methodieken voor de schoolse begeleidingspraktijk.

Dag 2:

 • probleemgericht versus oplossingsgericht werken: begeleidings- en gespreksvaardigheden;
 • handelingsplan;
 • oplossingsgericht werken: kader: oplossingsgerichte communicatie;
 • methodieken voor de schoolse begeleidingspraktijk.

Dag 3:

 • toepassingsmogelijkheden van het oplossingsgericht werken;
 • groeigericht begeleiden: begeleidings- en gespreksvaardigheden;
 • methodieken voor de schoolse begeleidingspraktijk.

Doelstellingen

De deelnemers kunnen:

 • het groeigericht begeleidingskader, het handelings- en oplossingsgericht werken aan hun collega's verklaren;
 • de kansen en de knelpunten in de toepassingsmogelijkheden van het handelings- en oplossingsgericht werken kritisch bespreken;
 • het handelings- en oplossingsgericht werken integreren binnen een groeigericht begeleidingskader op school;
 • de begeleidings- en gespreksvaardigheden die het groeigericht begeleiden vorm geven met voorbeelden beschrijven en deze vaardigheden toepassen;
 • de verschillende methodieken die bruikbaar zijn binnen de schoolse begeleidingspraktijk toepassen.

Doelgroep

Leerkrachten secundair onderwijs

Begeleiding

Wim De Breucker, klinisch psycholoog-seksuoloog, WEB, Begeleidings- en Vormingscentrum.

Interesse om deze nascholing bij jou op school te organiseren? Contacteer nicole.coveliers@uantwerpen.be.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen