Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Taal en cultuur / Project Algemene Vakken   Functioneel meertalig leren: samen aan de slag!

Functioneel meertalig leren: samen aan de slag!

Waarom is het belangrijk om ruimte te maken in de klas voor alle talen die je leerlingen of cursisten spreken? En hoe kun je die meertaligheid op een actieve en functionele manier benutten in je lessen? Door in te zetten op ‘functioneel meertalig leren’ (FML), een concept van het Steunpunt Diversiteit en Leren (UGent) dat de afgelopen jaren bij Onderwijscentrum Gent verder werd uitgewerkt voor het secundair onderwijs, ga je op een bewuste en diepgaande manier aan de slag met alle talen die de leerlingen in je klas beheersen, om zo tot betere leerresultaten én een betere beheersing van het Nederlands te komen.

Programma

In de eerste sessie maken we diepgaand kennis met het concept ‘functioneel meertalig leren’ en brengen we het meteen ook in de praktijk. We ruimen een aantal mythes en misverstanden over meertaligheid en FML uit de weg, en gaan samen aan de slag met twee tools die we vanuit Onderwijscentrum Gent hebben ontwikkeld: de kijkwijzer (voor leraren) en de checklist (voor beleidsondersteuners). Aan de hand van die instrumenten, die je toepast op je eigen lessen en klascontexten, formuleer je op het einde van de sessie een opdracht of uitdaging voor jezelf: iets om uit te proberen in de weken die volgen op de sessie.

In sessie 2, anderhalve maand na de startsessie, maken we ruimte voor een online intervisie: hoe heb je je opdracht of uitdaging ervaren? Wat zorgde ervoor dat die succesvol was, en wat kan dan de volgende stap zijn? Of waardoor werkte het niet goed, en hoe kwam dat dan? In deze vervolgsessie gaan we ook verdiepend aan de slag, aan de hand van de vragen die jij nog hebt, en kijken we samen naar hoe FML een plaats kan krijgen in de bredere pedagogische aanpak en het taal-/lees-/diversiteitsbeleid van je school.

Doelstellingen

  • De deelnemers weten wat functioneel meertalig leren (FML) inhoudt en aan welke randvoorwaarden voldaan moet zijn om van FML een succes te maken op school en in de klas.
  • De deelnemers kunnen reflecteren op hun eigen klas- en schoolcontext en inschatten wanneer FML al dan niet een meerwaarde kan betekenen voor hun lespraktijk.
  • De deelnemers hebben inzicht in hoe FML een plaats kan krijgen in het bredere taal-, lees- en diversiteitsbeleid van de school.

Doelgroep

Deze cursus staat open voor alle leraren Nederlands (inclusief OKAN en NT2) in het secundair onderwijs en het volwassenenonderwijs, maar ook voor anderen die binnen de school met taalonderwijs en taalontwikkeling bezig zijn: taalcoaches, talenbeleidscoördinatoren, zorgleerkrachten, leden van het GOK-team, directies, …

Begeleiding

Steven Delarue werkt rond meertaligheid, anderstalige nieuwkomers (OKAN) en diversiteit bij Onderwijscentrum Gent. Daarnaast is hij ook de oprichter en hoofdredacteur van Fons, tijdschrift voor didactiek Nederlands in Vlaanderen.

Interesse om deze nascholing bij jou op school te organiseren? Contacteer nicole.coveliers@uantwerpen.be.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen