Zoek een nascholing
Je bent hier: Kleuteronderwijs / Zorg / Gedrag, sociale vaardigheden en welbevinden   Grenzen stellen... aan peuter en kleuter

Grenzen stellen... aan peuter en kleuter

Deze nascholing werd eerder georganiseerd onder de titel 'Afspraken maken met peuter en kleuter'.

Hoe kan je als kleuterleerkracht of begeleider peuters en kleuters grenzen aanleren? Vaak zijn kleuters mondig, anderstalig, nog niet groepsbewust, anders opgevoed...
Toch zijn ze allen voldoende talig: geen woorden, maar de universele taal van je lichaam.

Programma

Mensen zijn sociale wezens. Elke leefgroep heeft een sociale ladder, ook je klas.
Een kleuter heeft al kennis van en ervaring met verschillende posities: eisende leider, charmerende leider, gewelddadige leider, volger. Deze posities worden niet met woorden gecommuniceerd, wel met lichaamstaal : ogen, wenkbrauwen, mond, kaakspieren, schouders, toonhoogte, stemritme... Deze taal is ouder dan je moedertaal, aangeboren en universeel. Kennis van deze oertaal maakt je interventie terug wat efficiënter.

  • Leiders stellen grenzen en leiden doe je uiteraard met woorden, maar als je woorden ondersteund worden door de juiste lichaamstaal (taal van de kordate leider), dan zal je boodschap veel efficiënter zijn. Grenzen moeten eenvoudig en duidelijk zijn (op een stip staan, niet over een lijn). En... leiders zijn rustig, geduldig, ernstig en gaan nooit in discussie...
  • Begeleiden: kinderen in een langer traject begeleiden naar een gewenst resultaat, ondersteun je door de lichaamstaal van de vriendelijke leider. Geen grens, maar een wens, een optie, een traject met vallen en opstaan. Begeleiders zijn vriendelijk en uitnodigend naar gesprek.
  • Dreigend leiderschap is emotiegestuurd. Je bent kwaad, ontmoedigd... Dit is de minst efficiënte vorm van leiding nemen. Besef ook dat geëmotioneerd leiderschap heel wat energie vraagt. Kwaad, lastig, ontmoedigd voor een klas staan is een energievreter.
  • Onderwerping: je hebt de zaak opgegeven, je stopt met leiding nemen. Je valt in de lichaamstaal van ontmoediging-onzekerheid-onderwerping. Kleuters 'lezen' je twijfel, je onmacht...

Zo verkennen we vier posities en hun respectievelijke lichaamstaal: kordaat leiderschap, vriendelijk leiderschap, emotiegestuurd leiderschap en ontmoediging.

Doelstellingen

Na het volgen van deze nascholing:

  • benoem je de verschillende sociale posities van jouw leerlingen;
  • herken je je eigen lichaamstaal
  • voorkom je door gebruik te maken van een juiste lichaamstaal correctionerende interventies.

Doelgroep

Iedereen uit het kleuteronderwijs

Begeleiding

Hendrik Gaublomme is teamcoach, yogadocent, creatief en lichaamstherapeut.

Interesse om deze nascholing bij jou op school te organiseren? Contacteer nicole.coveliers@uantwerpen.be.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen