Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Taal en cultuur / Duits   Hoe (praktisch) meer leerplangericht werken voor Nederlands - Frans - Engels doorheen de 3 graden van alle finaliteiten?

Hoe (praktisch) meer leerplangericht werken voor Nederlands - Frans - Engels doorheen de 3 graden van alle finaliteiten?

Heel wat aandachtspunten uit de nieuwe leerplannen Nederlands, Frans en Engels lopen als een verticale (leer)lijn doorheen de 1ste, 2de en 3de graad van alle finaliteiten: zelfreflectie, vakgebonden attitudes, peer-evaluatie, interculturele component, ERK, strategieën voor de 5 vaardigheden, zelfevaluatie van alle leerplandoelen, taaltaken, evaluatiecriteria spreekvaardigheid, tips voor leren-leren, zelfevaluatie na een proef…

Programma

Hoe kunnen we:

  • de 3 graden beter op elkaar afstemmen voor Nederlands, Frans en Engels?
  • met de collega’s talen een verticale leerlijn opbouwen doorheen de 3 graden?
  • in functie van de nieuwe leerplannen (2019) horizontaal beter samenwerken met de collega’s Nederlands, Frans en Engels in de 1ste graad als een (leerplangericht) talenteam?

Al deze verschillende items zitten verwerkt in een zelfontworpen (light) tool per graad en per leerplan. Deze tool zet de leerlingen op weg naar zelfsturend leren: ’de leerkracht als coach van de leerling’.
Dit handig document geeft je heel wat ondersteuning om de nieuwe leerplannen in je dagdagelijkse lespraktijk gemakkelijker te realiseren.
De opbouw van deze taaltools N/F/E stimuleert de afstemming van de talen op elkaar binnen je school en over de graden heen.
Deze tool wordt jaarlijks aangepast aan de opmerkingen en tips van heel wat leerkrachten Nederlands, Frans en Engels die hiermee reeds jaren werken: een document voor en door leerkrachten (talen) wordt een netwerk voor leerkrachten Nederlands, Frans en Engels.

Tijdens deze nascholing:

  • overlopen we de leerplannen per graad en onderwijsvorm, aso-kso-tso-bso, telkens met praktische voorbeelden uit de praktijk om leerplangerichter te werken;
  • bespreken we ook de 7 domeinen/ontwikkelingsschalen die men hanteert tijdens een ‘nieuwe stijl doorlichting’ voor de talen. Hiervoor overlopen we een aantal éénvoudige tips en aandachtspunten voor je lespraktijk.


Kortom een boeiende navorming: ieder van ons zal met een ‘rugzak’ ervaringen en ideeën terug aan de slag kunnen in zijn/haar school.

Doelstellingen

De deelnemers kunnen met dit werkdocument:

  • een betere onderlinge afstemming bereiken, zowel verticaal als horizontaal;
  • heel wat aandachtspunten uit de leerplannen concreet realiseren.

Doelgroep

Leerkrachten Engels en Frans in de 3 graden van alle finaliteiten en leerkrachten Nederlands 1ste en 2de graad doorstroom- en dubbele finaliteit.

Begeleiding

Alex De Kooning, leerkracht talen secundair onderwijs.

Interesse om deze nascholing bij jou op school te organiseren? Contacteer nicole.coveliers@uantwerpen.be.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen