Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Onderwijskunde / Didactiek   Hybride onderwijs: een mix van verschillende leeromgevingen voor een sterk leerklimaat

Hybride onderwijs: een mix van verschillende leeromgevingen voor een sterk leerklimaat

Contactonderwijs of afstandsonderwijs? Kiezen is niet nodig bij hybride onderwijs! Je selecteert het beste van elke onderwijsvorm. Of het nu gaat over contactonderwijs of afstandsonderwijs, elke leeromgeving en bijhorende onderwijsaanpak heeft voordelen: je mixt verschillende onderwijssettings tot één krachtig geheel waar het leren steeds centraal staat. Op die manier zet je in op motivatie, betrokkenheid en zelfgestuurd leren, met een positief effect op de leerprestaties van jouw leerlingen, cursisten of studenten.

Programma

Je start op basis van de eigen ervaring en die van de medecursisten met het in kaart brengen van de verschillende leeromgevingen. Je krijgt zicht op de voordelen en uitdagingen voor zowel de doelgroep als de leraar, de beïnvloedende factoren en de organisatorische vereisten. Vervolgens bekijk je in functie van de leerdoelen hoe een hybride leeromgeving er voor een lessenreeks kan uitzien. Je begint effectief te ontwerpen op basis van het aangereikte kader. Je maakt doordachte keuzes i.v.m. didactische werkvormen en groeperingsvormen, didactisch materiaal en online tools, en de klasopstelling. De aanpak tijdens de nascholing is activerend en gevarieerd, met ruimte voor interactie en uitwisseling.

Doelstellingen

Na het volgen van deze nascholing:

  • benoem je de verschillende leeromgevingen bruikbaar voor de eigen onderwijsaanpak;
  • benoem je de voordelen en uitdagingen van hybride onderwijs;
  • ontwerp je een kwaliteitsvolle onderwijsaanpak voor een hybride leeromgeving.

Doelgroep

Deze nascholing richt zich op leraren bao, s.o. en vo die de mogelijkheden van een hybride leeromgeving willen verkennen en duurzaam willen ontwerpen voor het eigen vak.

Begeleiding

Martine Mol heeft jarenlange ervaring als leraar PAV in het secundair onderwijs. Momenteel werkt Martine als lerarenopleider binnen de educatieve masteropleiding van de Universiteit van Antwerpen, waar ze PAV geeft. Daarnaast begeleidt Martine als onderwijscoach en consultant scholen en lerarenteams met specifieke leervragen.

Mee te brengen door cursist

Eigen lesplanning en eigen lesmateriaal.

Interesse om deze nascholing bij jou op school te organiseren? Contacteer nicole.coveliers@uantwerpen.be.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen