Zoek een nascholing

Kan jij veilig een brand blussen?

"Over het algemeen wordt verondersteld dat mensen weten dat brand gevaarlijk is en wat de gevaren van brand zijn. Het lijkt overbodig om aan te geven dat brand gevaarlijk is in verband met de hittestraling en het vrijkomen van rook en giftige gassen, wat kan leiden tot verstikking. Toch zijn mensen zich in praktijksituaties minder bewust van de gevaren van brand dan verondersteld wordt. De gevaar perceptie van mensen is lager dan de ernst van de situatie in werkelijkheid is” (Zelfredzaamheid bij brand: 10 mythes ontkracht – Margrethe Kobes, Prebesveiligheidsnieuws nr 184, september 2014).

Deze opleiding wil inspelen op het nieuwe KB rond brandpreventie dat ook van toepassing is op schoolgebouwen. Concreet willen we vanuit CNO krachtig inzetten op de nieuwe pijler: opleiding van de wettelijk vereiste brandbestrijdingsdienst. Het uitgangspunt is daarbij een maximale inzetbaarheid van alle personeelsleden bij een calamiteit. Iedere school dient bijgevolg te alle tijde voldoende personeelsleden ter beschikking te hebben die de algemene blustechnieken grondig beheersen. De focus mag dan ook niet langer gericht zijn op een minimaal aantal op te leiden personeelsleden, een maximale inzetbaarheid wordt het streefdoel. De lange termijn doelstelling is dan ook om ieder personeelslid blustechnieken aan te leren.

Programma

Inhoud cursus KBM:

Theoretisch gedeelte:

 1. Vuurvijfhoek
 2. Brandklassen
 3. Blusmiddelen
 4. Explosiegrenzen
 5. Vlampunt
 6. Zelfontbranding
 7. Compartimentering

Praktisch gedeelte:

 1. Fritketelbrand (verschillende technieken; vochtige dweil, doek, andere…)
 2. Persoon in brand (gebruik blusdeken)
 3. Oefenen met CO2, schuim op realistische brandhaard (verschillende recipiënten)
 4. Demo poederblusser

Doelgroep

Alle geïnteresseerde personeelsleden uit scholen.

Interesse om deze nascholing bij jou op school te organiseren? Contacteer nicole.coveliers@uantwerpen.be.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen