Zoek een nascholing
Je bent hier: Lager onderwijs / Didactiek / Klasmanagement   Krachtig en positief evalueren

Krachtig en positief evalueren

Breed evalueren van wiskunde, taal, muzische vakken, LO en WO, zelfevaluaties, portfolio, peer-assessment en anders rapporteren. Geen enkele uitdaging gaan we uit de weg! De aandacht voor nieuwe en andere evaluatievormen is groter dan ooit tevoren. Traditionele evaluatievormen schieten immers op behoorlijk wat terreinen tekort. Daarmee komt meteen de vraag naar heldere en concrete voorbeelden om breed, anders en competentiegericht te evalueren. De vorming geeft houvast rond de onderliggende visie van dit breed evalueren. Het gaat immers over meer dan het gebruik van een aantal trendgevoelige evaluatietools. Het gaat over een andere manier van kijken. Dit 'anders kijken' wordt concreet gemaakt en vertaald naar de realiteit van de lagere school. Hierbij worden veel concrete voorbeelden van breed evalueren aangereikt en besproken.

Programma

  • We vertrekken vanuit de wetenschappelijk onderbouwde visie op breed en krachtig evalueren.
  • Binnen evalueren zetten we samen de stap van deficitmodel naar talentenmodel.
  • We leren prestaties, competenties en talenten krachtig en breed evalueren en leggen daarbij de link naar observeren en naar het talenten- en groeirapport.
  • Voor alle vakken bespreken we praktijkvoorbeelden zoals zelf- en peerevaluaties, portfolio en andere mogelijke evaluatievormen.
  • We verkennen tot slot het stappenplan tot het opzetten van een evaluatiebeleid op school.

Doelstellingen

De deelnemers kunnen:

  • het belang van breed, positief en krachtig evalueren inzien en dit omzetten in praktijkacties;
  • met de gepaste evaluatievorm leerprestaties, competenties en talenten breed en krachtig evalueren;
  • op basis van de praktijkvoorbeelden eigen evaluatievormen uitwerken en integreren in de eigen klaspraktijk;
  • een evaluatiebeleid op school aanzetten/uitwerken;
  • het effect van anders evalueren op welbevinden en betrokkenheid inzien.

Doelgroep

Leerkrachten, zorgcoördinatoren en directies lager onderwijs.

Begeleiding

Greet Herssens studeerde af als leerkracht lager onderwijs en werkte gedurende 15 jaar in het buitengewoon onderwijs (type basisaanbod en type 9). Nu is ze vormingsmedewerker en onderwijscoach bij Cego.

Interesse om deze nascholing bij jou op school te organiseren? Contacteer nicole.coveliers@uantwerpen.be.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen