Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Onderwijskunde / Evaluatie   Lessen ontwerpen met de herziene taxonomie van Bloom

Lessen ontwerpen met de herziene taxonomie van Bloom

Om communicatie tussen vakgroepen en leraren te faciliteren werd ervoor gekozen de eindtermen en leerplandoelen uit te schrijven aan de hand van de herziene taxonomie van Bloom.
Hoe kan je als leerkracht je lessen zo ontwerpen dat je de eindtermen/leerplandoelen doordacht en kwaliteitsvol realiseert op de klasvloer rekening houdend met de noden van alle leerlingen? Deze nascholing geeft een compleet overzicht met tal van voorbeelden, praktische toepassingen en tips.

Programma

In deze workshop krijg je achtergrondinformatie om de verschillende onderdelen van de taxonomie goed te kunnen begrijpen.

Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden reiken we handvatten aan om concreet met de taxonomie aan de slag te gaan.

Doelstellingen

De herziene taxonomie is een inspiratie bij:

 • systematisch vormgeven van het onderwijsleerproces;
 • benutten van de beginsituatie van de leerlingen;
 • stellen van haalbare en uitdagende doelen;
 • evenwichtig ordenen van doelen;
 • aanbieden van samenhangende, betekenisvolle en activerende leerinhouden die het leren ondersteunen;
 • afstemmen van de leerinhouden op het verwachte beheersingsniveau;
 • betrekken van leerlingen zodat ze een actieve en autonome rol krijgen in het onderwijsleerproces;
 • ontwerpen van een leeromgeving die het bereiken van de doelen ondersteunt;
 • bepalen en ontwikkelen van werkvormen;
 • selecteren van relevante media;
 • ontwerpen van een evaluatie die representatief is voor het gevalideerd doelenkader en voor het aanbod van leerinhouden;
 • opstellen van transparante, betrouwbare, brede evaluatie afgestemd op de doelgroep;
 • integreren van evaluatie in het onderwijsleerproces.

Doelgroep

Leerkrachten secundair onderwijs

Begeleiding

Eef Rombaut werkte als leerkracht secundair onderwijs in aso, tso, bso. Ze was praktijkassistente SLO Politieke en Sociale wetenschappen aan UGent en werkt momenteel aan UAntwerpen voor de Antwerp School of Education. Sinds 2008 is ze bovendien aan de slag als pedagogisch adviseur in het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Interesse om deze nascholing bij jou op school te organiseren? Contacteer nicole.coveliers@uantwerpen.be.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen