Zoek een nascholing
Je bent hier: Lager onderwijs / Didactiek / ICT   Meer rust in de klas door een goede relatie met je leerlingen (BaO)

Meer rust in de klas door een goede relatie met je leerlingen (BaO)

Het is rustgevend als leerlingen positief meewerken, maar soms lukt dit niet. Een gebrek aan verbondenheid met leerkracht of lesinhoud is vaak een trigger naar verveling of storend gedrag. Hoe kan je preventief optreden?
Vaak geven allerhande ‘straffen’ geen resultaat meer. Tijd voor een nieuwe strategie: begeleidend gesprek. Hoe kan je een goede relatie met leerlingen opbouwen?

Programma

Hoe leerling en leerkracht in verhouding staan, beïnvloedt het leergedrag. Een moeizame verhouding leidt vaak naar afstandelijkheid, onbegrip, een trigger naar storend gedrag. Echte verbondenheid leidt naar begrip, respect en positief leergedrag.

Een goede relatie kan je niet altijd op dezelfde manier uitbouwen. Sommige leerlingen verlangen vooral naar een ‘emotionele verbinding’... heb je me graag? Andere kijken uit naar een eerder ‘rationele verbinding’... zie je mijn inzet? Of kinderen kijken uit naar een ‘lichamelijke verbinding’... zie je mijn behendigheid, durf? Anderen verwachten een ‘analytische verbinding’... heb je mijn kennis gezien?

Als leerkracht kan je deze specifieke noden detecteren. Focus vooral op gedrag en lichaamstaal. Eenmaal de vraag gekend, kan je ook het passend antwoord geven én verbondenheid creëren.

Zo verkennen we vier verbindingsmodellen en hun ‘taal’:

  • emotie en zijn korte-termijn strategie;
  • ratio en zijn lange-termijn strategie;
  • zintuiglijkheid en zijn ervaringsstrategie;
  • analyse en zijn controle strategie.

Elk verbindingsmodel heeft zijn unieke sleutel. Wie kennis heeft van deze vier sleutels wordt relatiebehendig genoemd. Een goede relatie leidt tot betere samenwerking, een goede relatie bevordert herstel na conflict.
Niet alleen in het onderwijs, maar ook in de bedrijfs- en commerciële omgeving wordt gretig gebruik gemaakt van deze sleutels bij het uitbouwen van duurzame relaties.

Doelstellingen

De deelnemers kunnen:

  • de verschillende relatiepatronen met hun leerlingen benoemen;
  • de begeleiding van de leerlingen en hun leerproces afstemmen op de relatiepatronen van de leerlingen;
  • door een goede relatieopbouw met de leerlingen corrigerende interventies voorkomen;
  • na conflict de relatie met leerling(en) herstellen.

Doelgroep

Alle betrokkenen uit het lager onderwijs.

Begeleiding

Hendrik Gaublomme is teamcoach - yogadocent - creatief en lichaamstherapeut.

Interesse om deze nascholing bij jou op school te organiseren? Contacteer nicole.coveliers@uantwerpen.be.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen