Zoek een nascholing
Je bent hier: Lager onderwijs / Didactiek / ICT   Naar een mediawijze leerlijn op jouw lagere school

Naar een mediawijze leerlijn op jouw lagere school

Media zijn belangrijk in de leefwereld van kinderen. Vanaf 2,5 jaar swipen heel wat kinderen vlot op een tablet. Op het einde van het zesde leerjaar gebruikt bijna de helft van de leerlingen sociale media. Het lager onderwijs heeft een belangrijke taak om kinderen op een doordachte, bewuste en creatieve manier te leren omgaan met deze media. Hoe begin je daaraan? Hoe kom je tot een leerlijn op maat van jouw school? In deze interactieve sessie krijg je naast een inhoudelijk kader ook heel wat concrete materialen en tools aangereikt om een mediawijze school te realiseren.

Programma

In deze nascholing vertrekken we van het conceptueel kader van Mediawijs: het competentiemodel mediawijsheid en de mediawijze leerlijn. We leggen de link naar de specifieke eindtermen (en leerplannen) lager onderwijs. We lichten deze kaders en hun onderling verband toe, gaan dieper in op de leerlijn mediawijsheid van Mediawijs en verkennen concreet lesmateriaal en methodieken om deze leerdoelen te realiseren in de lespraktijk. De deelnemers gaan in kleine groepjes interactief aan de slag en krijgen ook de kans om uit te wisselen en van elkaar te leren.

Doelstellingen

De deelnemers maken kennis met:

  • de leerlijn mediawijsheid en kunnen deze toepassen in de eigen schoolcontext;
  • materialen die ze concreet kunnen inzetten in de lespraktijk en schoolprojecten om de leerlijn mediawijsheid te realiseren. Ze kunnen deze inhouden linken met de conceptuele kaders.

In deze nascholing krijgen leerkrachten en coördinatoren de tools in handen om, op basis van theorie, veel praktijk en uitwisseling, coaching en een concreet project, mediawijsheid te implementeren in hun school.

Doelgroep

Leerkrachten met interesse in media(wijsheid), pedagogische ICT-coördinatoren, directies, beleidsondersteuners… uit het lager onderwijs.

Voorkennis: een basiskennis van en interesse in (digitale) media.

Begeleiding

Yana Baetens, Expert onderwijs en vorming bij Mediawijs

Mee te brengen door cursist

Een laptop of tablet.

Interesse om deze nascholing bij jou op school te organiseren? Contacteer nicole.coveliers@uantwerpen.be.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen