Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Leerzorg   Omgaan met leerlingen met ADHD op school en in de klas (s.o.)

Omgaan met leerlingen met ADHD op school en in de klas (s.o.)

Zorgverbreding, leerlingontplooiing en welbevinden worden meer en meer tot de essentiële opdrachten van een school gerekend. In elke klas zit er wel een leerling die ADHD-gedrag vertoont. Gedragsgerichte interventies zijn nodig, maar hebben niet altijd het gewenste effect. In de klas is het nodig om het groeps- en leerlinggericht werken te combineren en af te stemmen op de individuele ontwikkelingsnoden van de leerlingen.

In deze nascholing wordt:

 • ADHD gekaderd: definitie, criteria, diagnostiek, afbakening met andere stoornissen;
 • ADHD geconcretiseerd naar de schoolse situatie toe: Wanneer hebben leerlingen met ADHD het lastig? Wanneer is het schoolse systeem ADHD-onvriendelijk? Waar raken de leerlingen en de leerkrachten de pedalen kwijt?
 • gezocht naar concrete en bruikbare handvatten, interacties, afstemming van de leerkrachten en de leerlingen tussen de groepsaanpak, de didactische en de socio-emotionele individuele noden van leerlingen met ADHD (het vullen van de rugzak).

Deze cursus is ook een onderdeel van het ‘Postgraduaat in de leerzorg s.o.’ Interesse?

Programma

 • Wat is ADHD: definitie, criteria, afbakening met andere stoornissen.
 • Concrete vertaling: wanneer is ADHD voor de leerling, voor de groep, voor de leerkracht een obstakel? (assessment: vertalen van de ADHD-criteria naar dagdagelijkse omgang en moeilijkheden).
 • Welke zijn de (specifieke) noden van leerlingen met ADHD in de klas? Wanneer zijn ze anders/reageren ze anders? Wanneer bereiken zij het ‘overslagpunt’? Wat zijn hun sterke kanten?
 • Integratie van de noden van de leerling met ADHD en het leerproces in de klas.
 • Vergroten van de concrete vaardigheden van de leerkrachten in de omgang met leerlingen met ADHD.
 • Casusbesprekingen; analyses van ADHD-kwesties en –vraagstukken.

Doelstellingen

De deelnemers kunnen:

 • ADHD-gedragskenmerken observeren en herkennen;
 • interactiemechanismen aanduiden tussen leerlingen met ADHD en anderen;
 • een ADHD-gerichte aanpak opbouwen en integreren in de dagdagelijkse klaspraktijk;
 • doelgericht overleggen over leerlingen met ADHD en een weg van aanpak uitwerken in samenspraak met de klassenraad en ouders;
 • reflecteren over de eigen aanpak en de mogelijke gevolgen op leerlingen met een ADHD-problematiek.

Doelgroep

Leerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders s.o.

Begeleiding

Mark Neyens, kinder/jongerenpsychotherapeut in ambulante 2de-lijnshulpverlening; Master orthopedagogie en systeemtheoretische psychotherapeut; ondersteunende doelgroepverantwoordelijke voor jongeren met gedrags- en ontwikkelingsstoornissen; project-medewerker LiNK (samenwerking Geestelijke Gezondheidszorg en Bijzondere Jeugdzorg voor jongeren met complexe problematieken). Nascholer rond socio-emotionele thema’s.

Interesse om deze nascholing bij jou op school te organiseren? Contacteer nicole.coveliers@uantwerpen.be.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen