Zoek een nascholing
Je bent hier: Hoger onderwijs / Leerzorg   Omgaan met leerlingen met ADHD op school en in de klas (s.o.)

Omgaan met leerlingen met ADHD op school en in de klas (s.o.)

Zorgverbreding, leerlingontplooiing en welbevinden worden meer en meer tot de essentiële opdrachten van een school gerekend. In elke klas zit er wel een leerling die ADHD-gedrag vertoont. Gedragsgerichte interventies zijn nodig, maar hebben niet altijd het gewenste effect. In de klas is het nodig om het groeps- en leerlinggericht werken te combineren en af te stemmen op de individuele ontwikkelingsnoden van de leerlingen.

Deze cursus is ook een onderdeel van het ‘Postgraduaat in de leerzorg s.o.’

Programma

Wat is ADHD? We starten de nascholing met een definitie, de criteria en diagnostiek van ADHD en de afbakening van andere stoornissen.

Daarna maken we een concrete vertaling naar de schoolse situatie: wanneer is ADHD voor de leerling, voor de klasgroep en/of voor de leerkracht een obstakel? Welke zijn de (specifieke) noden van leerlingen met ADHD in de klas? Wanneer zijn ze anders/reageren ze anders? Wanneer bereiken zij het ‘overslagpunt’? Wat zijn hun sterke kanten?

We bekijken de noden van de leerling met ADHD bij zijn leerproces en in de klas en je vergroot jouw vaardigheden om om te gaan met leerlingen met ADHD: Wat zijn concrete en bruikbare handvatten? Hoe ga je in interactie met de leerling? Hoe stem je de aanpak van de leerling af op de groepsaanpak van de klas? Wat zijn de didactische en de socio-emotionele individuele noden van leerlingen met ADHD?

Daarvoor bespreken we een aantal casussen en analyseren we samen concrete ADHD-kwesties en -vraagstukken.

Doelstellingen

De deelnemers kunnen:

  • ADHD-gedragskenmerken observeren en herkennen;
  • interactiemechanismen aanduiden tussen leerlingen met ADHD en anderen;
  • een ADHD-gerichte aanpak opbouwen en integreren in de dagdagelijkse klaspraktijk;
  • doelgericht overleggen over leerlingen met ADHD en een weg van aanpak uitwerken in samenspraak met de klassenraad en ouders;
  • reflecteren over de eigen aanpak en de mogelijke gevolgen op leerlingen met een ADHD-problematiek.

Doelgroep

Leerkrachten, zorgcoördinatoren en leerlingenbegeleiders uit het secundair onderwijs

Begeleiding

Mark Neyens is master orthopedagogie en systeemtheoretische psychotherapeut, kinder/jongerenpsychotherapeut in ambulante 2de-lijnshulpverlening, ondersteunende doelgroepverantwoordelijke voor jongeren met gedrags- en ontwikkelingsstoornissen, projectmedewerker bij LiNK (samenwerking Geestelijke Gezondheidszorg en Bijzondere Jeugdzorg voor jongeren met complexe problematieken) en nascholer rond socio-emotionele thema’s.

Interesse om deze nascholing bij jou op school te organiseren? Contacteer nicole.coveliers@uantwerpen.be.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen