Zoek een nascholing
Je bent hier: Volwassenenonderwijs / Leerzorg   Omgaan met leerlingen met autisme op school en in de klas (s.o.)

Omgaan met leerlingen met autisme op school en in de klas (s.o.)

Zorgverbreding, leerlingontplooiing en welbevinden worden meer en meer tot de essentiële opdrachten van een school gerekend. Het aantal leerlingen met een diagnose autismespectrumstoornis groeit. In de klas is het nodig om het groeps- en leerlinggericht werken te combineren en af te stemmen op de individuele ontwikkelingsnoden van de leerlingen.

Programma

Wat is een autismespectrumstoornis (ASS)? We starten met een definitie, criteria voor diagnostiek en een afbakening van andere stoornissen.

Daarna maken we een vertaling naar de schoolse context: wanneer is ASS voor de leerling, voor de klasgroep en/of voor de leerkracht een obstakel? Wanneer hebben leerlingen met ASS het lastig? Wanneer is het schoolse systeem ASS-onvriendelijk? Welke zijn de (specifieke) noden van leerlingen met ASS in de klas?

Je krijgt concrete en bruikbare handvatten aangereikt voor interacties met de leerlingen, afstemming tussen de leerlingen met ASS en de klasgroep en de didactische en de socio-emotionele individuele noden van leerlingen met ASS. Hiervoor bespreken we casussen en analyseren we diverse ASS-kwesties en -vraagstukken.

Doelstellingen

Na het volgen van de nascholing kan je

  • ASS-gedragskenmerken observeren en herkennen;
  • interactiemechanismen aanwijzen tussen leerlingen met ASS en anderen;
  • een ASS-gerichte aanpak opbouwen en integreren in de dagdagelijkse klaspraktijk;
  • doelgericht overleggen over leerlingen met ASS en een weg van aanpak uitwerken in samenspraak met de klassenraad en ouders;
  • reflecteren over de eigen aanpak en de mogelijke gevolgen op leerlingen met een ASS-problematiek.

Doelgroep

Leerkrachten, zorgcoördinatoren en leerlingenbegeleiders uit het secundair onderwijs

Begeleiding

Mark Neyens is master orthopedagogie en systeemtheoretische psychotherapeut, kinder/jongerenpsychotherapeut in ambulante 2de-lijnhulpverlening, ondersteunende doelgroepverantwoordelijke voor jongeren met gedrags- en ontwikkelingsstoornissen, projectmedewerker bij LiNK (samenwerking Geestelijke Gezondheidszorg en Bijzondere Jeugdzorg voor jongeren met complexe problematieken) en nascholer rond socio-emotionele thema’s.

Interesse om deze nascholing bij jou op school te organiseren? Contacteer nicole.coveliers@uantwerpen.be.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen