Zoek een nascholing
Je bent hier: Volwassenenonderwijs / Leerzorg   Omgaan met leerlingen met autisme op school en in de klas (s.o.)

Omgaan met leerlingen met autisme op school en in de klas (s.o.)

Zorgverbreding, leerlingontplooiing en welbevinden worden meer en meer tot de essentiële opdrachten van een school gerekend. Het aantal leerlingen met een diagnose Autismespectrumstoornis groeit. In de klas is het nodig om het groeps- en leerlinggericht werken te combineren en af te stemmen op de individuele ontwikkelingsnoden van de leerlingen.

In deze nascholing wordt:

 • autisme (ASS) gekaderd: definitie, criteria, diagnostiek;
 • ASS geconcretiseerd naar de schoolse situatie toe: wanneer hebben leerlingen met ASS het lastig? Wanneer is het schoolse systeem ASS-onvriendelijk?
 • gezocht naar concrete en bruikbare handvatten, interacties, afstemming van de leerkrachten en de leerlingen tussen de groepsaanpak en de didactische en de socio-emotionele individuele noden van leerlingen met ASS.

Deze cursus is ook een onderdeel van het ‘Postgraduaat in de leerzorg s.o.’ Interesse?

Programma

 • Wat is autisme?
 • Definitie, criteria, afbakening met andere stoornissen.
 • Concrete vertaling: wanneer is ASS voor de leerling, voor de groep, voor de leerkracht een obstakel? (assessment: vertalen van de ASS-criteria naar dagdagelijkse omgang en moeilijkheden).
 • Welke zijn de (specifieke) noden van leerlingen met ASS in de klas? Wanneer zijn ze anders, reageren ze anders?
 • Integratie van de noden van de leerling met ASS en het leerproces in de klas.
 • Casusbesprekingen; analyses van ASS-kwesties en –vraagstukken.

Doelstellingen

De deelnemers kunnen:

 • ASS-gedragskenmerken observeren en herkennen;
 • interactiemechanismen aanwijzen tussen leerlingen met ASS en anderen;
 • een ASS-gerichte aanpak opbouwen en integreren in de dagdagelijkse klaspraktijk;
 • doelgericht overleggen over leerlingen met ASS en een weg van aanpak uitwerken in samenspraak met de klassenraad en ouders;
 • reflecteren over de eigen aanpak en de mogelijke gevolgen op leerlingen met een ASS-problematiek.

Doelgroep

Leerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders s.o.

Begeleiding

Mark Neyens, kinder/jongerenpsychotherapeut in ambulante 2de-lijnhulpverlening; Master orthopedagogie en systeemtheoretische psychotherapeut; ondersteunende doelgroepverantwoordelijke voor jongeren met gedrags- en ontwikkelingsstoornissen; projectmedewerker LiNK (samenwerking Geestelijke Gezondheidszorg en Bijzondere Jeugdzorg voor jongeren met complexe problematieken). Nascholer rond socio-emotionele thema’s.

Interesse om deze nascholing bij jou op school te organiseren? Contacteer nicole.coveliers@uantwerpen.be.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen