Zoek een nascholing
Je bent hier: Lager onderwijs / Didactiek / Klasmanagement   Rapporteren is rond groei communiceren

Rapporteren is rond groei communiceren

Na gedifferentieerd lesgeven volgt vanzelf een ander evaluatiebeleid waaruit zal blijken dat ook het rapporteren anders kan en moet. Met het rapporteren beken je kleur: het is de toetssteen om te zien of je je beloftes nakomt. Als de schoolvisie het hele kind centraal zet, moet dit ook blijken in de rapportering. Als ouderbetrokkenheid een pijler is, hoe communiceren we dan? Bij rapporteren zijn er best wat belanghebbenden: de leerling in de eerste plaats, de ouders, de leerkracht, de ganse school, de directie. We vertrekken vanuit kindperspectief. Het rapporteren zou groei moeten kunnen bevorderen en het leerproces sturen. Rapporteren is rond groei communiceren en we vragen ons luidop af of we daarvoor punten nodig hebben?

Programma

Rapporteren is duidelijk communiceren met het kind én de ouders over de groei en ontwikkeling van het kind vanuit welbevinden en betrokkenheid.
We gaan na waarom we rapporteren en wat dit betekent voor alle belanghebbenden. Bij het ‘hoe’ van het evalueren staan we stil bij een aantal criteria: groeigericht, harmonische ontwikkeling, reflectie, duidelijk en transparant, wederkerigheid… We bekijken hoe feedback werkt en hoe we daar méér kunnen op inzetten. Al deze elementen brengen we samen om tot een ‘nieuw, eigentijds’ rapporteringsbeleid (rapport en communicatie) te komen.

Doelstellingen

De leerkrachten kunnen:

  • de bedoeling en de noodzaak van groeigericht rapporteren vertalen naar eigen school/klaspraktijk;
  • inzetten op de organisatie van krachtige feedback in de klaspraktijk;
  • een aanzet maken rond communicatiebeleid i.v.m. rapportering: kindgesprekken, welbevinden en betrokkenheid;
  • elementen van een groeirapport vertalen naar de eigen school/klaspraktijk.

Doelgroep

Leerkrachten, zorgcoördinatoren en directies lager onderwijs.

Begeleiding

Tom Govaers, in 2001 afgestudeerd als leerkracht. Differentiëren en motiveren zijn zijn dada!
Sinds 2018 werkt hij als vormingsmedewerker voor Cego. Samen met schoolteams aan de slag gaan met de ‘Waarom’- en ‘Hoe’-vragen is een dankbare opdracht voor hem!

Interesse om deze nascholing bij jou op school te organiseren? Contacteer nicole.coveliers@uantwerpen.be.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen