Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Schoolbeleid en -administratie / ICT-coördinatie   Schoolloopbaanbegeleiding: een leerlijn leren kiezen van 1 tot 6

Schoolloopbaanbegeleiding: een leerlijn leren kiezen van 1 tot 6

Deze nascholing werd in het verleden aangeboden met de de titel Leerzorg en leren kiezen: schoolloopbaanbegeleiding.

De maatschappij, ouders en leerkrachten verwachten van jongeren dat zij een goede studiekeuze maken die leidt naar een juist diploma en een bevredigende beroepsloopbaan. Leren kiezen is één van de pijlers van leerlingenbegeleiding. Deze pijler zit bij voorkeur ingebed in een didactische leerlijn waarbij elke leerling keuzevaardigheden leert ontwikkelen en zo auteur wordt van zijn eigen schoolloopbaan en bij uitbreiding van zijn eigen leven. Ook tools voor remediëring in verhoogde zorg zijn zinvol wanneer leerlingen onvoldoende handvatten ontwikkeld hebben of wanneer ze een verkeerde keuze gemaakt hebben.

Schoolloopbaanbegeleiding reikt verder dan de schoolpoort: communicatie met ouders, CLB, andere scholen en onderwijsvormen spelen ook een cruciale rol in het leren kiezen proces.

Programma

Bij de start krijgen de deelnemers zicht op welke vaardigheden en attitudes ontwikkeld dienen te worden opdat iemand loopbaancompetent zou worden.

Daarna wordt gefocust op wat een didactische leerlijn leren kiezen kan inhouden:

 • het inbouwen van keuzemogelijkheden op klasniveau;
 • het inbouwen van keuzemogelijkheden op schoolniveau;
 • het zicht krijgen op eigen competenties en groeitrajecten en loopbaankeuzes daarop baseren;
 • het ondersteunen van studiekeuze op scharniermomenten.

Vervolgens zoomen we in op de verhoogde zorg waarin handvaten en materiaal aangereikt worden om leerlingen individueel te begeleiden in een keuzeproces: Wat wil ik? Hoe bereik ik dat? Voor sommige leerlingen, bv. met gezondheids- of taalproblemen, kan een flexibel leertraject een zinvolle weg zijn. Om het keuzeproces van leerlingen die een verkeerde keuze gemaakt hebben om te buigen, is ook steeds verhoogde zorg nodig. Dit laatste is zeer belangrijk, niet alleen voor een goede nieuwe studiekeuze maar ook om feitelijke faalangst en motivatieproblemen te voorkomen of indien al aanwezig, weg te werken.

In de verschillende onderdelen delen we good practice met mekaar op het niveau van instrumenten, gebruikte technieken en communicatie met derden.

Doelstellingen

Na het volgen van de nascholing

 • ken je de vaardigheden en attitudes die nodig zijn om loopbaancompetent te worden;
 • ken je een aantal instrumenten en werkwijzen die deze leerlijn vorm kunnen geven;
 • kan je voor hun school a.d.h.v. het vorige een didactische leerlijn leren kiezen ontwikkelen;
 • kan je in verhoogde zorg diagnose stellen i.v.m. keuzeproblemen en de gevolgen van foute keuzes;
 • kan je in verhoogde zorg strategieën aanreiken om loopbaancompetentie te versterken;
 • ken je de rol van de verschillende actoren in de loopbaanbegeleiding;
 • kan je adequate communicatie voeren met de verschillende actoren in de loopbaanbegeleiding.

Doelgroep

Geïnteresseerde leerkrachten, leerlingenbegeleiders en directies secundair onderwijs

Begeleiding

Gerd Cornelissen is gewezen leerkracht Nederlands en Engels, leercoach, mentor, pedagogisch directeur.

Isabelle Verbiest is leerkracht Frans en leercoach.

Interesse om deze nascholing bij jou op school te organiseren? Contacteer nicole.coveliers@uantwerpen.be.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen