Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Maatschappij en welzijn / Kunst   Taalgericht vakonderwijs in niet-taalvakken

Taalgericht vakonderwijs in niet-taalvakken

Alle leraren, ook van niet-taalvakken, leggen aan hun leerlingen heel wat talige eisen op: leerlingen moeten theoretische teksten lezen en samenvatten, informatie opzoeken, schriftelijk en mondeling vragen beantwoorden, hun eigen mening formuleren enz. Daarnaast moeten ze het vakmatig discours van wiskunde, aardrijkskunde, economie enz. leren beheersen. Ze moeten vaktermen leren hanteren. Ze moeten van elk vak het specifieke denken en formuleren onder de knie krijgen. Een hele klus, toch.

Leraren van niet-taalvakken staan er niet altijd bij stil dat ze dergelijke talige vaardigheden van hun leerlingen vragen. Bovendien overschatten ze hun leerlingen op dat vlak nog al eens. Meer dan twintig jaar onderzoek en ervaring in Vlaanderen en Nederland hebben intussen duidelijk gemaakt dat veel leerproblemen van leerlingen taalproblemen zijn: schooltaal die te veraf staat van thuistaal, onduidelijk geformuleerde vragen en opdrachten, vage of dubbelzinnige feedback, niet aan het niveau van leerlingen aangepaste taal in schoolboeken, onvoldoende ontwikkeling van taalvaardigheden enz. Hoe kan élke leraar daar wat aan doen?

Programma

In deze nascholing gaan we via actieve werkvormen met veel concrete voorbeelden op zoek naar manieren om elk vak taalgerich(ter) te geven. We observeren lesfragmenten met kijkwijzers, analyseren instructie- en examentaal, maken teksten toegankelijker, integreren niet-talige leerstof in diverse taalopdrachten en verkennen manieren om effectieve feedback te geven. Via reflectiemomenten proberen we ook elkaar te inspireren. De bijbehorende syllabus bevat voorbeeldmateriaal, theorie en achtergronden.

Opgelet: de workshop zoomt in op taalgericht vakonderwijs voor leerlingen in het algemeen. Er wordt dus niet gemikt op specifieke doelgroepen of leerlingen met een bepaalde taalproblematiek.

Doelstellingen

  • De deelnemers verwerven de basisprincipes van taalgericht vakonderwijs.
  • De deelnemers kunnen een talige context creëren voor leerstof, met aandacht voor taalkansen en taalsteun in de klas.
  • De deelnemers verhogen hun expertise inzake schooltaal en vaktaal, schriftelijke vragen en opdrachten, feedback en didactische aspecten van sprekend leren.

Doelgroep

Leraren secundair onderwijs.

Begeleiding

Jan T'Sas, licentiaat/master Germaanse Filologie, ex-leraar tso-bso, praktijkassistent Nederlands in de lerarenopleiding en docent Taal en Leren aan de Universiteit Antwerpen.
Hij is ook gewezen redacteur en eindredacteur bij het onderwijstijdschrift Klasse, auteur van schoolboeken Nederlands voor het secundair/voortgezet onderwijs, onderzoeker en auteur van het doctoraal proefschrift Sprekend leren. De leereffecten van exploratieve gesprekken in groepswerk en van het gelijknamige praktijkboek hierover, uitgegeven bij Die Keure.

Interesse om deze nascholing bij jou op school te organiseren? Contacteer nicole.coveliers@uantwerpen.be.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen