Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Schoolbeleid en -administratie / ICT-coördinatie   Vakgroepwerking: sleutel tot kwaliteitsverbetering

Vakgroepwerking: sleutel tot kwaliteitsverbetering

Vakgroepwerking:

 • is een middel tot grotere professionaliteit. Hoe groter de betrokkenheid van elke leerkracht, hoe groter het rendement;
 • heeft veel, zoniet alles, met samenwerking tussen de leerkrachten en de schoolleiding te maken.

Vakgroepen functioneren het meest effectief in een 'lerende' cultuur. In een dergelijke cultuur kan en mag je ervoor uitkomen dat iets minder goed lukt, dat je een onderdeel minder goed kent.

De vakgroep:

 • kan werkpunten van haar leden opvangen en de sterkte ten volle benutten;
 • is het platform van overleg bij uitstek waar leraren elkaar vanuit éénzelfde vakbekommernis kunnen vinden.

Programma

De vakwerkgroep: gericht op eenzelfde doel

 • vakgroepwerking: leerlingen, leerkrachten én directie samen betrokken;
 • concrete taken van de vakgroep: tal van mogelijkheden;
 • planmatige aanpak: van ervaring naar reflectie over actie tot evaluatie en bijsturing;
 • schoolorganisatorische voorwaarden voor een goede vakgroepwerking;
 • werkgroepen in soorten: horizontaal, verticaal, interscolair.

Doelgericht vergaderen: volgens duidelijke procedures

 • een transparante procedure;
 • profiel van de vakverantwoordelijke;
 • teamwerk vraagt teamgericht leiderschap;
 • een agenda op maat en een leesbare verslaggeving;
 • goed vergaderen bekeken door de bril van de lichaamstaal.

Profiel van de vakverantwoordelijke

Het team: onderbouwd door goede relaties

 • ontwikkelingsfasen van vergadergroepen;
 • collegiale consultatie;
 • weerstanden ernstig nemen en... ombuigen;
 • de 'lerende' vakgroep: verre toekomst of realiteit?
 • onderwijsontwikkeling is teamwerk en teamdenken.

Werken met collega's in de vakgroep: eigen werkvragen analyseren en oplossen

Doelstellingen

De deelnemers weten:

 • hoe een goede vakgroepwerking de lesopdracht en het werk van de individuele leerkracht kan verlichten;
 • hoe vakgroepwerking effectief bijdraagt tot vakbekwame(re) leraren, dus tot kwalitatief onderwijs.

Doelgroep

Vakgroepverantwoordelijken, coördinatoren en directies secundair onderwijs

Begeleiding

Kathy Douchar, Germanist, voormalig leerkracht Engels en toegepaste psychologie, voormalig directeur Stedelijk Lyceum Pestalozzi, trainer, coach, nascholer.

Interesse om deze nascholing bij jou op school te organiseren? Contacteer nicole.coveliers@uantwerpen.be.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen