Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Schoolbeleid en -administratie / ICT-coördinatie   Van ambtsgeheim tot ouderlijk gezag: hoe omgaan met vertrouwelijke informatie van minderjarige leerlingen?

Van ambtsgeheim tot ouderlijk gezag: hoe omgaan met vertrouwelijke informatie van minderjarige leerlingen?

Deze nascholing werd in het verleden door CNO aangeboden met de titel ’t Zitemzo … met de (on)bekwaamheid en de privacy van minderjarige leerlingen.

Wat als een leerling in een acute noodsituatie je volledige geheimhouding vraagt? Tot hoever reikt ons ambtsgeheim en wanneer hebben we meldingsplicht? Wat als gescheiden ouders beslissingen nemen die het belang van het kind in gevaar brengen? Hoe moeten we omgaan met het recht op informatie van beide ouders? Leerlingen kiezen dikwijls zelf wie ze als (eerste) vertrouwenspersoon aanspreken. Maar wat als deze informatie plots en onverwacht bij jou terechtkomt?

Programma

Voormiddag: Bekwaamheid en onbekwaamheid van minderjarige leerlingen en de uitoefening van het ouderlijk gezag

Wat zegt de Belgische wetgeving hierover? Wat betekent dit voor de omgang met leerlingen en ouders op school?

Wat als ouders het oneens zijn over de inschrijving op school? Wat als ze beslissingen nemen die het belang van hun minderjarig kind in gevaar brengt? Hebben ouders die gescheiden zijn allebei recht op informatie? En wat is de positie van de nieuwe partner?

We zien de voorbije jaren steeds meer uitzonderingen opduiken die het mogelijk maken dat minderjarigen minstens bepaalde juridische beslissingen kunnen nemen op vlak van jeugdhulpverlening, gezondheidszorg, hun privacy… Dit brengt onvermijdelijk met zich mee dat het ouderlijk gezag in deze gevallen beperkt wordt.

Namiddag: Privacy van minderjarigen en ambts- en beroepsgeheim

Als uitgangspunt geldt dat alle minderjarigen recht hebben op privacy en een vertrouwelijke behandeling van hun persoonlijke gegevens. Zowel het ambtsgeheim als het beroepsgeheim gelden dus ook ten aanzien van minderjarige leerlingen.

Maar wat is eigenlijk het verschil tussen ambts- en beroepsgeheim? En wat zijn dan de rechten en plichten van leerkrachten en leerlingenbegeleiders? En hoe zit het dan met de ouders?

Doelstellingen

Na het volgen van de cursus weet je

  • wie beslissingen mag nemen over de minderjarige leerling: de (bekwame) leerling zelf of zijn/haar ouders?
  • waartoe de mogelijke erkenning van bekwaamheid van minderjarigen leidt en welke gevolgen dit kan hebben binnen onderwijs;
  • welke rechten ouders hebben vanuit hun ouderlijk gezag, welke beslissingen ouders alleen kunnen nemen of welke ze samen moeten nemen;
  • hoe om te gaan met het recht op informatie van ouders en welke positie eventuele nieuwe partners innemen op dit vlak;
  • hoe om te gaan met de privacy van (bekwame) leerlingen;
  • of zij onder het ambtsgeheim of onder het beroepsgeheim vallen en ken je het verschil tussen beide soorten geheimhoudingsplicht;
  • met welke personen of diensten welke informatie onder welke voorwaarden kan uitgewisseld worden.

Doelgroep

Leerlingenbegeleiders en alle geïnteresseerden uit de 3de graad basisonderwijs en het secundair onderwijs

Begeleiding

Nele Desmet, juriste en verantwoordelijke juridische helpdesk bij tZitemzo vzw

Interesse om deze nascholing bij jou op school te organiseren? Contacteer nicole.coveliers@uantwerpen.be.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen