Zoek een nascholing
Je bent hier: Kleuteronderwijs / Zorg / Gedrag, sociale vaardigheden en welbevinden   Wat als de sociaal-emotionele ontwikkeling het leren in de weg zit?

Wat als de sociaal-emotionele ontwikkeling het leren in de weg zit?

Deze nascholing is een herwerking van de nascholing 'De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en het effect op hun gedrag' die CNO in het verleden organiseerde.

Hoe kinderen zich gedragen wordt voor een groot stuk bepaald door hoe ze sociaal-emotioneel in hun vel zitten. Niet alleen sociaal gedrag in de groep, maar ook leerprestaties kunnen enorm beïnvloed worden door de sociaal-emotionele leeftijd van een kind. Je leert in deze nascholing aan de hand van een duidelijk en werkbaar kader hoe het gedrag tijdens de verschillende ontwikkelingsfases eruit ziet. Ook het verschil tussen een vertraagd, versneld en normaal ontwikkelingstraject komt aan bod.

Programma

De sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind staat tijdens deze nascholing centraal. Bepaalde gedragskenmerken komen aan bod, maar je vertrekt vooral vanuit gedragsobservaties. Op deze manier krijg je concrete handvaten om het gedrag van kinderen te leren begrijpen en te koppelen aan specifieke ontwikkelingsfases. Je focust hierbij niet alleen op het gedrag en gedragsmanagement maar werkt vooral aan inzicht om de groeimechanismes van kinderen te begrijpen en te ondersteunen.

Doorheen de dag sta je stil bij het gemiddelde ontwikkelingspad dat een kind tussen 0 en 7 jaar doorloopt. Daarnaast geven we ruime aandacht aan het herkennen van kinderen die een vertraagd of net een versneld traject doorlopen. Je leert methodes kennen die werken bij een specifieke ontwikkelingsfase. Probleemgedrag dat in de klas ervaren wordt en gelinkt kan worden aan een vertraagde sociaal-emotionele leeftijd van een kind wordt in detail besproken. Je bekijkt wat je hierbij als leerkracht zelf kan doen, hoe je in gesprek kan gaan met ouders en welke hulp je kan bieden aan het kind.

Er komen heel wat herkenbare verhalen, praktijkvoorbeelden en beeldmateriaal aan bod. We gaan samen in gesprek en werken met de klasvoorbeelden die de deelnemers aanbrengen. Tijdens deze uitwisselingsdag kunnen vragen gesteld worden aan een kinderpsychologe en is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. Je mag praktische en haalbare antwoorden verwachten, die vertaald kunnen worden naar de klaspraktijk.

Doelstellingen

Na het volgen van de nascholing

 • link je bepaald gedrag aan een specifieke ontwikkelingsfase en schat je in in welke ontwikkelingsfase het kind zich bevindt;
 • heb je inzicht in de verschillende ontwikkelingsfases, weet je welk gedrag je kan verwachten en welke functie dit gedrag heeft;
 • begrijp je de functie van gedrag en de groeikansen die dit gedrag biedt;
 • stem je je aanbod beter af op wat kinderen wel of niet aankunnen;
 • voorkom je probleemgedrag door je aanpak af te stemmen op de gemiddelde sociaal-emotionele ontwikkeling van de leeftijdsgroep waar je mee werkt;
 • heb je inzicht waarom bepaalde kinderen wel aan verwachtingen kunnen voldoen en andere nog niet;
 • leg je de link tussen sociaal-emotionele ontwikkeling en andere veel voorkomende problemen (zoals hoogbegaafdheid, autisme, ADHD…);
 • ga je op een andere manier in gesprek met ouders over het gedrag van hun kind;
 • geef je kinderen een eerste aanzet in groei voorbij probleemgedrag;
 • benoem je hoe een begeleidingstraject van een kind eruit kan zien.

Doelgroep

 • (Zorg)leerkrachten en beleidsmedewerkers uit het kleuteronderwijs en de 1ste graad van het lager onderwijs.
 • (Zorg)leerkrachten en beleidsmedewerkers uit het kleuteronderwijs en 1ste, 2de en 3de graad van het buitengewoon onderwijs.
 • Ondersteuners/leerkrachten uit een ondersteuningsnetwerk.

Begeleiding

Inneke Thyssen, founder van 3house, werkt als zelfstandig klinisch psycholoog - therapeut met kinderen met ontwikkelingsmoeilijkheden. Ze combineert speltherapie en ouder-kindtherapie. Voordien werkte ze in een kinderpsychiatrische setting.

Interesse om deze nascholing bij jou op school te organiseren? Contacteer nicole.coveliers@uantwerpen.be.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen