Zoek een nascholing
Je bent hier: Kleuteronderwijs / Zorg / Gedrag, sociale vaardigheden en welbevinden   Het gedrag van kinderen bekeken door een nieuwe bril. Zelfsturing als doelstelling

Het gedrag van kinderen bekeken door een nieuwe bril. Zelfsturing als doelstelling

Deze nascholing werd eerder aangeboden onder de titel 'Omgaan met jonge kinderen met moeilijk gedrag: basiscursus'.

Verwachten dat kinderen interesse hebben in leren en rustig deelnemen aan het klasgebeuren lijkt soms hoog gegrepen. Toch is dit haalbaar als we binnen onze schoolpraktijk andere accenten leggen.
In deze nascholing analyseren we wat de bouwstenen zijn om tot zelfsturing te komen.

Programma

Nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen geven ons informatie over hoe mensen gedrag aanleren. We bekijken veel gebruikte strategieën in het onderwijs (bv. straffen en belonen) en evalueren deze in het licht van nieuwe kennis. We proberen zo te verklaren waarom bepaalde strategieën een kortetermijneffect, geen effect of juist wel effect hebben. Op deze manier kunnen we efficiënter handelen als kinderen moeilijk gedrag stellen.

Met de lange termijneffecten als uitgangspunt maken we keuzes over hoe we met kinderen omgaan. Omdat we als leerkracht nu eenmaal niet alles kunnen gezien hebben en niet elke situatie kunnen begeleiden, werken we aan een plan van aanpak met als doelstelling 'zelfsturend gedrag'. We willen kinderen vaardigheden aanleren waardoor zij op termijn hun gedrag zelf leren te organiseren en zelf leren goede beslissingen te nemen. We willen zo vermijden dat kinderen opstandig worden en met niets nog te straffen of te belonen zijn. Aan de hand van beeldmateriaal uit de klas bekijken we hoe we dit in de klas kunnen implementeren.

We nemen voldoende tijd om stil te staan bij de basisvoorwaarden die moeten voldaan zijn om tot zelfsturend gedrag te komen. Zo krijgen we een beter zicht op de onderliggende reden waarom dit vaak niet lijkt te werken. We bekijken strategieën om aan deze basisvoorwaarden te werken bij kinderen die deze niet voldoende ontwikkeld hebben. Tenslotte oefenen we aan de hand van een concreet stappenplan hoe we in de klas met moeilijk gedrag van kinderen kunnen omgaan.

Doelstellingen

Na het volgen van deze nascholing:

  • heb je zicht op de voor- en nadelen van straffen en belonen op de ontwikkeling van kinderen;
  • heb je zicht op de voor- en nadelen van werken rond zelfsturing op de ontwikkeling van kinderen;
  • ken je de basisvoorwaarden om te komen tot zelfsturend gedrag en kan je deze opbouwen indien ze onvoldoende aanwezig zijn;
  • kan je in de klas aan de slag met het stappenplan.

Doelgroep

(Zorg)leerkrachten en beleidsmedewerkers uit het (buitengewoon) kleuteronderwijs en de 1ste graad van het (buitengewoon) lager onderwijs, ondersteuners/leerkrachten uit een ondersteuningsnetwerk.

Begeleiding

Inneke Thyssen, psychologe, werkte in een pilootproject voor kinderen met gedragsproblemen en is nu werkzaam als speltherapeute in een zelfstandige praktijk.

Interesse om deze nascholing bij jou op school te organiseren? Contacteer nicole.coveliers@uantwerpen.be.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen