Postgraduaat Didactiek Nederlands aan Anderstaligen

*** Schrijf vanaf nu in voor academiejaar 2021 - 2022 (link onderaan deze pagina) ***

 

Geef je momenteel lessen Nederlands aan anderstaligen, maar ben je op zoek naar die extra didactische bagage? Of sta je als taalcoach Nederlands op de werkvloer, en wil je graag oplossingen voor de vraagstukken waarmee je geconfronteerd wordt? Of ambieer je een toekomst als NT2-lesgever?

Het postgraduaat Didactiek Nederlands aan Anderstaligen (Universiteit Antwerpen) biedt een concrete aanpak voor al jouw vragen over lesgeven aan anderstaligen.

Wij beschikken over meer dan 30 jaar ervaring in het trainen van NT2-lesgevers, en bieden een opleiding aan waarvan de leerinhouden wetenschappelijk sterk onderbouwd zijn, en tegelijk stevig geworteld in de realiteit van het onderwijs. De lesgevers staan met beide voeten in de praktijk, en zorgen voor een intensieve stagebegeleiding met persoonlijke feedback. Ook hanteren we een brede visie op NT2. Alle mogelijke doelgroepen komen aan bod (zowel snelle als trage leerders van het Nederlands, zowel jongeren als volwassenen), en we kijken ook naar de maatschappelijke impact van NT2-onderwijs.

Wie het postgraduaat voltooit, krijgt een getuigschrift dat officieel erkend is door de Raad van Bestuur van de Universiteit Antwerpen. Dat getuigschrift is ook een toegangsticket tot de Beroepsvereniging voor docenten Nederlands als Tweede Taal (BVNT2).

Meld je zo snel mogelijk aan via het formulier onderaan deze pagina om eind september 2021 te starten, want slechts een beperkt aantal studenten wordt tot de opleiding toegelaten.

Programma

Het postgraduaat Didactiek Nederlands aan Anderstaligen is een opleiding van 21 studiepunten (stp.) die uit vier opleidingsonderdelen bestaat:

1. Didactiek Nederlands aan Anderstaligen (6 stp.)

Basiscomponenten, via werkcolleges die een actieve inbreng van de deelnemers vereisen.
 
Inhoud:
 • historiek van het tweedetaalonderwijs
 • didactiek van de vier vaardigheden (luisteren, spreken, lezen, schrijven; vooral op inhoudelijk, maar ook op technisch vlak)
 • woordenschat- en grammaticaonderwijs
 • doelgericht lesgeven
 • instructies geven
 • Total Physical Response (TPR)
 • differentiëren
 • taakgericht taalonderwijs
 • toetsing

2. Didactiek Nederlands aan Anderstaligen Verdieping (3 stp.)

Verbreding en verdieping, via werkcolleges die een actieve inbreng van de deelnemers vereisen.

Inhoud:
 • kennismaking met leermiddelen NT2 en Doc Atlas
 • lessen observeren en websites
 • interactieve werkvormen
 • technische spreekvaardigheid
 • behoeftegericht werken: hoekenwerk
 • alfabetisering
 • ...

3. Stage Didactiek Nederlands aan Anderstaligen (6 stp.)

Lessen observeren en lessen geven in één of meer onderwijscircuits Nederlands aan Anderstaligen. Als je aan het begin van het academiejaar een NT2-praktijk hebt, kan je eigen lessen gedeeltelijk als stageles laten meetellen.

4. Aanvullende vakstudie Nederlands deel 1 (3 stp.) en deel 2 (3 stp.) 

Taalkundig opleidingsonderdeel. Vrijstelling is mogelijk op basis van je diploma en/of werkervaring.
Wie een van de volgende einddiploma’s heeft, wordt automatisch vrijgesteld:
 • taal- en letterkunde
 • toegepaste taalkunde met een Nederlandstalig diploma
 • regent/bachelor in het onderwijs (secundair onderwijs) met een taal als vak
Andere diploma’s worden samen met de relevante werkervaring bekeken.

Evaluatie en getuigschrift

Er worden diverse evaluatievormen gehanteerd, o.m. schriftelijke opdrachten, schriftelijk examen grammatica, mondeling examen en stagemap.

Wie het postgraduaat Didactiek Nederlands aan Anderstaligen met succes voltooit, krijgt een getuigschrift dat officieel erkend is door de Raad van Bestuur van de Universiteit Antwerpen. Ook kan je je hierna rechtstreeks inschrijven in het beroepsregister NT2-docenten van de Beroepsvereniging voor docenten Nederlands als Tweede Taal (BVNT2). Je moet dan wel een (digitale) kopie van het certificaat naar het secretariaat van BVNT2 sturen.

Doelstellingen

De overkoepelende eindcompetentie die het postgraduaat  Didactiek Nederlands aan Anderstaligen nastreeft, is dat de deelnemers op een effectieve, efficiënte, creatieve en stimulerende manier Nederlands aan Anderstaligen kunnen onderwijzen, hetzij in Onthaalklassen voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN - secundair onderwijs), hetzij in specifieke trajecten Nederlands als Tweede Taal (NT2) voor volwassenen.
 

Doelgroep

Het postgraduaat Didactiek Nederlands aan Anderstaligen richt zich tot wie een (bijkomende) competentie wil behalen voor het onderwijs Nederlands aan Anderstaligen.
Het programma staat open voor wie een einddiploma hoger onderwijs heeft en kan aantonen op basis van zijn diploma en/of werkervaring dat hij affiniteit heeft met het onderwijs Nederlands aan Anderstaligen.
 

Begeleiding

 • Nele Van Mieghem, projectleider Nederlands voor Anderstaligen bij VDAB
 • Helga Van Loo, lesgever NT2 aan het Instituut voor Levende Talen en opleider bij de Vlaams-Nederlandse Scholingswinkel
 • Diverse gastsprekers, onder wie Janique Vanderstocken, die al 30 jaar met laaggeschoolde volwassenen werkt en ook de auteur van ‘Zwart op wit’ is.

Praktisch

Het programma kan in één academiejaar afgewerkt worden of over meerdere academiejaren gespreid worden. Wie de opleiding over twee jaar spreidt, moet zich bij het begin van het tweede academiejaar opnieuw inschrijven en betalen voor de resterende studiepunten.  

Tijdstip

De colleges vinden plaats van eind september tot half maart op maandagnamiddag van 13.00 tot 16.30 uur. De stages vallen in de periode maart-juni en worden uitgevoerd op dagen en uren die je zelf in overleg met de scholen bepaalt. Je kan ook stage lopen binnen je eigen lespraktijk. 
De colleges 'Aanvullende Vakstudie Nederlands’ worden in samenwerking met de opleiding Toegepaste Taalkunde georganiseerd en vonden dit academiejaar plaats op donderdagnamiddag, maar dit tijdstip kan dus volgend academiejaar eventueel aangepast worden.

Locatie

Stadscampus van de Universiteit Antwerpen, op wandelafstand van het Centraal Station.  

Contactpersoon

Voor vragen over de administratie van het postgraduaat: Britt Van Ham (britt.vanham@uantwerpen.be).
Voor vragen over de inhoud van het postgraduaat: Prof. Dr. Jordi Casteleyn (jordi.casteleyn@uantwerpen.be).
 

Inschrijven

Inschrijven voor het postgraduaat Didactiek Nederlands aan Anderstaligen verloopt in twee stappen: 
 1. Wie aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, vult het aanmeldingsformulier op de website in. Je krijgt zo snel mogelijk bericht of je al dan niet bent toegelaten.
 2. Wie de toelating via mail ontvangen heeft, vult het inschrijvingsformulier in en maakt het inschrijvingsgeld over. Je inschrijving is pas definitief vanaf het moment dat je het inschrijvingsgeld hebt overgeschreven.

Voor deze opleiding geldt een numerus clausus. De eerste 22 kandidaten die ingeschreven zijn en betaald hebben, zijn zeker van een plaats. Als dat aantal bereikt is, komen nieuwe kandidaten op een wachtlijst.

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 103 per studiepunt. Afhankelijk van je studieprogramma ligt het inschrijvingsgeld tussen € 1.545 (15 stp.) en € 2.163 (21 stp.), exclusief het studiemateriaal. Je ontvangt een studentenkaart die je alle voordelen geeft van een reguliere student (onder meer toegang tot de bibliotheek, de elektronische leeromgeving Blackboard en de studentenrestaurants).

Geïnteresseerd? Vul dan het aanmeldingsformulier in via deze link.