Postgraduaat Nederlands aan Anderstaligen

*** Schrijf vanaf NU in voor academiejaar 2018 - 2019 (link onderaan deze pagina) ***

 

Geef je Nederlands aan anderstaligen in een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers, in een centrum voor volwassenenonderwijs, in de basiseducatie of bij de VDAB? Zoek je manieren om de taalvaardigheid van je leerlingen of cursisten te verhogen? Wil je weten welke rol grammatica speelt bij taalverwerving of ben je geïnteresseerd in de meest recente visie op woordenschatdidactiek?
 
Het postgraduaat Didactiek Nederlands aan Anderstaligen van de Universiteit Antwerpen neemt voor jou de vraagtekens weg. Met hun uitgebreide leservaring in verschillende circuits binnen het onderwijs Nederlands aan Anderstaligen staan de lesgevers garant voor een sterk praktijkgerichte aanpak met een degelijk theoretisch fundament. 

Programma

Het postgraduaat Didactiek Nederlands aan Anderstaligen is een opleiding van 21 studiepunten (stp.) die uit vier opleidingsonderdelen bestaat:

* Didactiek Nederlands aan Anderstaligen (6 stp.)

Basiscomponenten, via werkcolleges die een actieve inbreng van de deelnemers vereisen.
Inhoud: historiek van het tweedetaalonderwijs; didactiek van de vier vaardigheden (luisteren, spreken, lezen, schrijven; vooral op inhoudelijk, maar ook op technisch vlak); woordenschat- en grammaticaonderwijs; omgaan met doelen en leerplannen; instructies geven; differentiëren en behoeftegericht werken; taakgericht taalonderwijs; toetsing. 

* Didactiek Nederlands aan Anderstaligen Verdieping (3 stp.)

Verbreding en verdieping, via werkcolleges die een actieve inbreng van de deelnemers vereisen.
Inhoud: onder meer kennismaking met leermiddelen NT2 en Doc Atlas; interactieve werkvormen; hoekenwerk met zelf gekozen onderwerpen; alfabetisering. 

* Stage Didactiek Nederlands aan Anderstaligen (6 stp.)

Lessen observeren en lessen geven in één of meer onderwijscircuits Nederlands aan Anderstaligen. 

* Aanvullende vakstudie Nederlands deel 1 (3 stp.) en deel 2 (3 stp.) 

Taalkundig opleidingsonderdeel. Vrijstelling is mogelijk op basis van je diploma en/of werkervaring. Wie een van de volgende einddiploma’s heeft, wordt automatisch vrijgesteld: Taal- en Letterkunde; Toegepaste taalkunde met een Nederlandstalig diploma; regent/bachelor in het onderwijs (secundair onderwijs) met een taal als vak. Andere diploma’s worden samen met de relevante werkervaring bekeken.

Evaluatie en getuigschrift

Er worden diverse evaluatievormen gehanteerd, o.m. permanente evaluatie, schriftelijk examen grammatica, reflectiemap en stagemap.
Wie het postgraduaat Didactiek Nederlands aan Anderstaligen met succes voltooit, krijgt een getuigschrift dat officieel erkend is door de Raad van Bestuur van de Universiteit Antwerpen. Ook geldt dit getuigschrift als Certificaat Competent NT2-docent van de Beroepsvereniging van docenten Nederlands als tweede taal (BV NT2).

Doelstellingen

De overkoepelende eindcompetentie die het postgraduaat  Didactiek Nederlands aan Anderstaligen nastreeft, is dat de deelnemers op een effectieve, efficiënte, creatieve en stimulerende manier Nederlands aan Anderstaligen kunnen onderwijzen, hetzij in Onthaalklassen voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN - secundair onderwijs), hetzij in specifieke trajecten Nederlands als Tweede Taal (NT2) van het volwassenenonderwijs.
 

Doelgroep

Het postgraduaat Didactiek Nederlands aan Anderstaligen richt zich tot wie een (bijkomende) competentie wil behalen voor het onderwijs Nederlands aan Anderstaligen.
Het programma staat open voor wie een einddiploma hoger onderwijs heeft en kan aantonen op basis van zijn diploma en/of werkervaring dat hij affiniteit heeft met het onderwijs Nederlands aan Anderstaligen.
 

Begeleiding

  • Nele Van Mieghem, projectleider Nederlands op de Opleidingsvloer bij VDAB;
  • Helga Van Loo, lesgever NT2 aan het Instituut voor Levende Talen en opleider bij de Vlaams Nederlandse Scholingswinkel;
  • Diverse gastsprekers, onder wie Janique Vanderstocken, die al 30 jaar met laaggeschoolde volwassenen werkt en ook de auteur van ‘Zwart op wit’ is.
 

Praktisch

Het programma kan in één academiejaar afgewerkt worden of over meerdere academiejaren gespreid worden. Wie de opleiding over twee jaar spreidt, moet zich bij het begin van het tweede academiejaar opnieuw inschrijven en betalen voor de resterende studiepunten.  

Tijdstip

De colleges vinden plaats van eind september tot half maart op maandagnamiddag van 13.00 tot 16.30 uur. De stages vallen in de periode maart-juni en worden uitgevoerd op dagen en uren die je zelf in overleg met de scholen bepaalt. Je kan ook stage lopen binnen je eigen lespraktijk

Locatie

Stadscampus van de Universiteit Antwerpen, op wandelafstand van het Centraal Station.  

Contactpersoon

Voor vragen over de administratie van het postgraduaat: Britt Van Ham (britt.vanham@uantwerpen.be)
Voor vragen over de inhoud van het postgraduaat: Prof. Dr. Jordi Casteleyn (jordi.casteleyn@uantwerpen.be)
 

Inschrijven

Inschrijven voor het postgraduaat Didactiek Nederlands aan Anderstaligen verloopt in twee stappen: 
  1. Wie aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, vult het aanmeldingsformulier op de website in. Je krijgt zo snel mogelijk bericht of je al dan niet bent toegelaten.
  2. Wie de toelating via mail ontvangen heeft, vult het inschrijvingsformulier in en maakt het inschrijvingsgeld over. Je inschrijving is pas definitief vanaf het moment dat je het inschrijvingsgeld hebt overgeschreven. 
 
Het is belangrijk dat je je tijdig aanmeldt, want er wordt een numerus clausus gehanteerd waarbij de volgorde van betaling als selectiecriterium geldt.

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld bedraagt €100 per studiepunt. Afhankelijk van je studieprogramma ligt het inschrijvingsgeld tussen €1500 (15 stp.) en €2100 (21 stp.), exclusief het studiemateriaal. Je ontvangt een studentenkaart die je alle voordelen geeft van een regulier student (onder meer toegang tot de bibliotheek, de elektronische leeromgeving Blackboard en de studentenrestaurants).

Geïnteresseerd? Vul dan het aanmeldingsformulier in achter deze link.

Postgraduaat Nederlands aan Anderstaligen

Postgraduaat Nederlands aan Anderstaligen

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

Fin.rek.: BE34 7350 0812 9190

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus

Het Brantijser - Sint-Jacobsmarkt 9-13
2000 Antwerpen