Hulpwerkwoorden

Hulpwerkwoorden voor het formuleren van doelstellingen voor CNO-nascholingen:

Cognitieve domein (kennis)

benoemen, kiezen, selecteren, definiëren, beschrijven, vertalen, generaliseren, illustreren, concluderen, doorlopen, verwerven, onderscheiden, integreren, structureren, beoordelen, ontwerpen, construeren, …

Psychomotorische domein (vaardigheden)

imiteren, oefenen, trainen, verrichten, bedienen, demonstreren, tonen, perfectioneren, construeren, ontwikkelen, automatiseren, creëren, internaliseren, …

Affectieve domein (attitudes)

erkennen, ervaren, herkennen, identificeren, observeren, openstaan voor, selecteren, argumenteren, onderzoeken, vervolledigen, aanbevelen, waarderen, nastreven, beoordelen, synthetiseren, verduidelijken, handelen (naar), regulariseren, …

 

Bronnen:

  • Schelfhout, W., Tanghe, E., & Meeus, W. (2021). Algemene didactiek. Didactisch referentiekader voor lesvoorbereiding en lesanalyse. Leuven: Acco.
  • Rombaut, E., Molein, I., Van Severen, T., (2020). De herziene taxonomie van Bloom in de klas. Een inspiratieboek voor de leraar. Kalmthout: Pelckmans Pro.