Taaldag 2018 - 1ste ronde (09:45 - 10:45)

Deze ronde bevat 8 werkwinkels, maak je keuze.

Keuze Lesgever
1.01 Inspectie 2.0 of de doorlichtingen nieuwe stijl Hilde De Rijbel
Vinciane Vanderheyde

Doelgroep:
Alle leraren/directies/coördinatoren/pedagogische begeleiders/… die interesse hebben voor het onderwerp.

Inhoud:
In januari 2018 gaat de onderwijsinspectie van start met het doorlichten volgens een nieuw doorlichtingsconcept. In deze lezing licht de onderwijsinspectie toe welke de fundamenten zijn van de doorlichtingen nieuwe stijl en hoe de doorlichtingen zullen verlopen.

Het is de decretale opdracht van de onderwijsinspectie om na te gaan of een instelling de onderwijsreglementering respecteert en of zij aan de kwaliteitsverwachtingen, opgenomen in het Referentiekader Onderwijskwaliteit, tegemoetkomt. Het Referentiekader Onderwijskwaliteit zet verwachtingen uit voor kwaliteitsvol onderwijs. Het gaat om verwachtingen die tot stand kwamen in cocreatie met vele belanghebbenden in het Vlaamse onderwijslandschap. Vanuit de regelgeving, de beleidsverwachtingen, de internationale tendensen en de eigen missie en visie legt de onderwijsinspectie een aantal centrale principes vast waarop het doorlichtingsconcept Inspectie 2.0 is gebaseerd. De centrale principes worden verder geconcretiseerd in inhoudelijke en culturele uitgangspunten, die op hun beurt leiden tot een doorlichtingsdesign en ten slotte tot een doorlichtingsscenario. Fundamenteel in het nieuwe doorlichtingsconcept is dat de onderwijsinspectie een hefboom wil zijn voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit en daarbij vertrekt vanuit vertrouwen in de ontwikkelingscapaciteit van de instellingen.
1.02 Leerstrategieën inzetten en evalueren bij taaltaken Joëlle De Pessemier

Doelgroep:
Leerkrachten Engels en Frans aso en tso,  tweede en derde graad

Inhoud:
Bij het realiseren van taaltaken gaat het adequaat inzetten van leerstrategieën meestal gepaard met een succesvol resultaat.

Over welke leerstrategieën gaat het precies? We lichten eerst het ‘Strategic Self-Regulation (S2R) Model of Language Learning’ van R. Oxford toe. Vervolgens analyseren we de inzet van leerstrategieën a.h.v. voorbeelden van ‘good practice’ voor Engels en Frans.

Zo verwerven we inzicht  in de manier waarop we onze leerlingen bewuster leren omgaan met leerstrategieën bij het realiseren van taaltaken.

 

Deze sessie wordt herhaald in de 3de ronde: sessie 3.02
1.03 Differentiatie in de taallessen Marlène Rasir

Doelgroep:
Leerkrachten MVT en Nederlands

Inhoud:
Tijdens deze sessie word je als deelnemer gedompeld in de differentiatie. Zowel de voorbeelden als de aanpak zijn verbonden aan dit bruisend thema.

Als start kan je benoemen waar differentiatie in je klas nodig is en wat je al doet.

Je kan vervolgens taaltaken ontwerpen en aanpassen in functie van de doelgroep.

Ook je lesopbouw wordt met een differentiatiebril grondig overlopen.

Via een model krijg je de mogelijkheid om ook te variëren in je evaluaties.

Tot slot worden expertises gedeeld.

 

Deze sessie wordt herhaald in de 3de ronde : sessie 3.03
1.04 Schrijfvaardigheid in de digitale lift Ad Bok

Doelgroep:
Leraren Nederlands

Inhoud:
Bijna 100 scholen in Vlaanderen en Nederland bewijzen al sinds 2005 dat leerlingen beter leren schrijven dankzij de digitale leeromgeving van TiO-Taal. Het programma preludeert op de ingrijpende onderwijsontwikkeling die de overheid in gang heeft gezet. Leerlingen schrijven zelfstandig 30 teksten per jaar met feed-forward tijdens het schrijven met geïntegreerde spelling en woordenschat. Daarnaast werken zij zelfstandig elke week 15 minuten expliciet aan spelling en woordenschat. De weektaken in het Jaarplan zijn volledig aanpasbaar aan de wensen van de school, het leerjaar, de klas en zelfs de individuele leerling. Geavanceerde monitoren registreren de voortgang, de inspanningen en de vorderingen van elke leerling. Wat heel de geschiedenis door een onbereikbare utopie leek (personalisering van leerprocessen), zal in 2032 realiteit zijn. Met TiO-Taal zetten ondernemende leraren al in 2018 een stap in hun eigen toekomst. Welkom!

Deze sessie wordt herhaald in de 4de ronde: sessie 4.04
1.05 Met een recente prijswinnaar aan de slag! Peter Van Damme

Doelgroep:
Leerkrachten Nederlands derde graad tso en kso en aso

Inhoud:
Elke jaar worden er in verschillende taalgebieden een aantal literaire prijzen uitgereikt. Het loont volgens ons de moeite om met een prijswinnaar in de klas aan de slag te gaan. Prijswinnaars en de media-aandacht die ze krijgen kunnen helpen om de leerlingen aan het lezen te krijgen, prijswinnaars zijn een dankbare instap om leerlingen kennis te laten maken met de literaire actualiteit en de traditie. Bovendien vind je van dergelijke boeken veel achtergrondinformatie en audio-visueel materiaal.

In deze workshop delen we een sjabloon voor een mogelijke lessenreeks rond een ‘goed boek’.

We verduidelijken didactische keuzes – we zetten de tekst en de leeservaring centraal, maar bieden differentiatiemogelijkheden op basis van verschillende interesses en mogelijkheden.

We doen suggesties voor ict-ondersteuning omdat we de lessenreeks willen kruiden met tekst, beeld en geluid.

De deelnemers krijgen een uitgewerkte lessenreeks mee naar aanleiding van de Fintro prijswinnaar Wil van Jeroen Olyslaegers. We zullen de deelnemers ook uitnodigen om de lessenreeks in hun klassen uit te proberen.
1.06 Un livre - un film? Pascale Fierens

Doelgroep:
Leerkrachten Frans, tweede en derde graad, aso en tso, ook interessant voor leraren MVT, Nederlands, tweede en derde graad

Inhoud:
Dans cet atelier, nous travaillerons sur l’intertextualité. La confrontation d’un texte écrit (roman, nouvelle, extrait, BD, …) et de son adaptation cinématographique permet de mettre en relief les similitudes et les différences, de les confronter et de les apprécier. Une telle approche comparative est susceptible de stimuler la motivation des élèves, mais comment s’y prendre?

Partant des exemples concrets, nous essaierons de mettre en place une méthodologie et de montrer comment on peut construire une véritable ligne d'apprentissage.

Vive le cinéma, vive la lecture!
1.07 afgelast: Interactive poetry in the classroom Stephen Hargreaves

1.08 “Plötzlich wachte sie auf…” Deutsche Kurzgeschichten im Unterricht Carolin Benzing

Doelgroep:
Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer der Sekundarstufe

Inhoud:
Nach einer kurzen Einführung in die Gattung Kurzgeschichte können die Teilnehmer anhand von kleinen Aufträgen die praktische Arbeit mit dem Text im Workshop selbst ausprobieren. Die gewählten Kurzgeschichten sind zum größten Teil so kurz, dass das Lesen wenig Zeit in Anspruch nimmt. Einige können leicht kontextuell eingebunden werden (z.B. Borcherts Das Brot in die deutsche Nachkriegszeit), andere schließen direkt an die Lebens- und Gefühlswelt von Jugendlichen an (z.B. Einzmanns An manchen Tagen). Die Kurzgeschichten ermöglichen verschiedene Zugänge, wie z.B. ein Rollenspiel, um das Textverständnis abzusichern.

Doelstellingen:
Die didaktische Aufbereitung umfasst sowohl das Einüben von Lesestrategien als auch die sprachliche Erschließung der Geschichte und einen Einstieg in das Interpretieren literarischer Texte (Themen, Motive, Sprache, Stil). Alle didaktischen Materialien werden den Teilnehmern im Anschluss zur Verfügung gestellt.
Terug naar overzicht van workshops