Taaldag 2018 - 3de ronde (13:15 - 14:15)

Deze ronde bevat 8 werkwinkels, maak je keuze.

Keuze Lesgever
3.01 Vergroot de taalbeleving van leerlingen met een eigen filmproject Tim Vermoere
Frédéric Maenhout

Doelgroep:
Leraren Nederlands bso en tso en kso, ook interessant voor aso

Inhoud:
Hoe zet je leerlingen aan tot lezen en hoe leer je hen creatief omgaan met taal? Dit is het uitgangspunt om jongeren uit het technisch- en beroepsonderwijs te betrekken bij het maken van een kortfilm. Via ervaringsgericht en vakoverschrijdend onderwijs stimuleren we de goesting/zin in taal.

Vanuit onze ervaring, twee gerealiseerde filmprojecten en de publicatie van een educatief lesdossier, schetsen we een stappenplan dat door elke gemotiveerde leerkracht gehanteerd kan worden. Dit gebeurt aan de hand van voorbeelden, filmfragmenten en het beantwoorden van vragen.

De uiteenzetting heeft tot doel de leerkracht aan te zetten om op een interactieve manier met de leerlingen aan de slag te gaan en zo de klas een relationele en esthetische boost te geven.
3.02 Leerstrategieën inzetten en evalueren bij taaltaken *herhaling van 1.02 Joëlle De Pessemier

Doelgroep:
Leerkrachten Engels en Frans aso en tso, tweede en derde graad

Inhoud:
Bij het realiseren van taaltaken gaat het adequaat inzetten van leerstrategieën meestal gepaard met een succesvol resultaat.

Over welke leerstrategieën gaat het precies? We lichten eerst het ‘Strategic Self-Regulation (S2R) Model of Language Learning’ van R. Oxford toe. Vervolgens analyseren we de inzet van leerstrategieën a.h.v. voorbeelden van ‘good practice’ voor Engels en Frans.

Zo verwerven we inzicht  in de manier waarop we onze leerlingen bewuster leren omgaan met leerstrategieën bij het realiseren van taaltaken.

 

Deze sessie is een herhaling van sessie 1.02 in de 1ste ronde.
3.03 Differentiatie in de taallessen *herhaling van 1.03 Marlène Rasir

Doelgroep:
Leerkrachten MVT en Nederlands

Inhoud:
Tijdens deze sessie word je als deelnemer gedompeld in de differentiatie. Zowel de voorbeelden als de aanpak zijn verbonden aan dit bruisend thema.

Als start kan je benoemen waar differentiatie in je klas nodig is en wat je al doet.

Je kan vervolgens taaltaken ontwerpen en aanpassen in functie van de doelgroep.

Ook je lesopbouw wordt met een differentiatiebril grondig overlopen.

Via een model krijg je de mogelijkheid om ook te variëren in je evaluaties.

Tot slot worden expertises gedeeld.

 

Deze sessie is een herhaling van sessie 1.03

 

 


3.04 Dialectloket: taalvariatie op het net en in de klas *herhaling van 2.04 Pauline Van Daele

Doelgroep:
Leraren Nederlands

Inhoud:
In Vlaanderen en Nederland hoor je vandaag allerlei soorten Nederlands: van “echt, authentiek” dialect tot Standaardnederlands, met daartussen verschillende vormen, die in Vlaanderen vaak in één woord tussentaal worden genoemd. Ook tussen Nederlanders en Vlamingen hoor je duidelijke verschillen, en nog anders klinken onze verre taalgenoten in onder andere Suriname, Aruba en Curaçao. Het Nederlands is rijk aan variatie en dat is, zoals elke vorm van diversiteit, op zich een positief gegeven.

Om die taalvariatie in de verf te zetten, ontwikkelden de dialectologen van de Universiteit Gent het Dialectloket, een populariserende website over taalvariatie in het algemeen en dialecten in het bijzonder. Met tal van geluidsfragmenten, video’s en taalkaarten bundelt het digitale platform een schat aan informatie voor de lessen Nederlands. We laten alvast een aantal praktijkvoorbeelden zien!

 

Deze sessie is een herhaling van sessie 2.04 in de 2de ronde.
3.05 Des applications dans ma classe de FLE: une enquête policière Veronik Bogaert

Doelgroep:
Leerkrachten Frans tweede en derde graad

Inhoud:
Pendant cette session interactive, vous expérimenterez vous-même le rôle de l’élève et découvrirez quelques applications utiles en classe.
Nous mènerons une enquête policière en petits groupes. Chaque étape est un exercice de compétences ou de connaissances grâce à des applis comme GoogleForms, Bookwidgets, YouTube…
Des codes QR nous guideront après vers des suspects qu’il faudra évaluer.
On peut facilement adapter ce cours actif et motivant à votre groupe cible du deuxième et troisième degré de l’enseignement général.

 

Deze sessie wordt herhaald in de 4de ronde: sessie 4.05.
3.06 Interactief luisteren – aan de slag met de DILIT-methode Nele Van Mieghem

Doelgroep:
Lesgevers NT2; eventueel ook toe te passen in NT1-onderwijs

Inhoud:
Wat uitgekeken op de luisterrondes met vraagjes in je NT2-klas?

DILIT-luisteren biedt een interactieve aanpak van luistervaardigheid, waarin je tegelijk de spreekvaardigheid en de zelfredzaamheid van de leerders traint. Variatie, herhaling en differentiatie kenmerken deze werkvorm. Makkelijk toe te passen in alle klassen vanaf A2-niveau.
3.07 Creative with modals Anne De Paepe

Doelgroep:
Leraren Engels

Inhoud:
Teaching about modals is one of the most complex tasks for a teacher. We often start with the theory and … pupils switch off immediately. But maybe there is another more communicative way to deal with modals.

In this workshop a number of creative tasks will be introduced and carried out by the participants.

 

Deze sessie wordt herhaald in de 4de ronde: sessie 4.07
3.08 afgelast: Lenguas de doble filo: ejercicios de pragmática Victor Roncel Vega

3.09 Improvisatietheater spelen om spreekangst te verminderen Bart Devos

Doelgroep:
Leerkrachten secundair onderwijs Nederlands/vreemde talen

Inhoud:
Leerlingen hebben vaak veel stress om te presenteren. Vaak wordt daar in de les Nederlands geen expliciete aandacht aan besteed. Nochtans leert psychologie-onderzoek ons dat er succesvolle manieren zijn om die angst aan te pakken: cognitieve modificatie, systematische desensitisatie en vaardigheidstraining.

Een cursus improvisatietheater is een plek waar die drie manieren samen komen. Daarom ontwikkelden we een innovatieve en compacte lessenreeks voor het secundair onderwijs. Op een ontspannen en speelse manier krijgen leerlingen zelfvertrouwen om te spreken voor een groep. Via crossover-onderzoek werd de impact van de lessenreeks onderzocht.

Tijdens de sessie ervaren de deelnemers zelf hoe de training in elkaar zit, wordt de lessenreeks voorgesteld. Ook de resultaten van het onderzoek worden kort toegelicht.

 

Deze sessie wordt herhaald in de 4 de ronde: sessie 4.09
Terug naar overzicht van workshops