Themadag 'Leesonderwijs werkt!' - Afsluiter (15:45 - 16:15)

Keuze Lesgever
Leesmotivatie, de saus voor goed leesonderwijs Roel van Steensel

Spreker: Roel Van Steensel, Vrije Universiteit Amsterdam

Omschrijving sessie:
Welke rol speelt leesmotivatie in de leesontwikkeling? Waarom lijken veel leerlingen een weerstand te hebben tegen lezen? En hoe kun je als leraar leerlingen motiveren om meer en aandachtiger te lezen? Dit zijn enkele van de centrale vragen die Roel van Steensel in zijn afsluitende lezing behandelt.

Bio: Roel van Steensel is mede namens Stichting Lezen hoogleraar Leesgedrag aan de Vrije Universiteit Amsterdam en universitair hoofddocent Onderwijswetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij doet onderzoek naar de ontwikkeling van leesvaardigheid en leesmotivatie in verschillende fasen van het onderwijs, en naar de rol van onderwijs en gezin daarbij.


Terug naar overzicht van workshops