Dag van het economieonderwijs - Inspelen op de nieuwe eindtermen - live online themadag - Gezamenlijk programma (09:15 - 10:50)

9.15 uur: Inleiding

Toelichting inzake de educatieve master en eventuele gevolgen voor het secundair onderwijs.
Diana De Graeve, voorzitter Onderwijscommissie Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie, Universiteit Antwerpen

9.30 uur: Toelichting nieuwe eindtermen

Wat is het verschil tussen ‘Eindtermen’ en ‘Eindtermen basisgeletterdheid’? Wat zijn ‘Eindtermen transversale sleutelcompetenties’? Is er een lineaire opbouw in de eindtermen? Wat is de affectieve dimensie in de nieuwe eindtermen?
Hilde Klykens van AHOVOKS (Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenonderwijs, Kwalificaties & Studietoelagen)

10.00 uur: Achtergrond en belang financiële en economische competenties

Wat is de achtergrond van de sleutelcompetenties? Hoe wordt financiële geletterdheid veelal gemeten? Hoe scoren we in Vlaanderen ten opzichte van het buitenland? Welke onderzoeksresultaten zijn er voor Vlaanderen rond financiële educatie?
Kristof De Witte, KULeuven

Wat zijn bewezen effectieve manieren om de lessen rond financiële competenties op te zetten (gebaseerd op SBO onderzoek Financial Literacy@School)?
Wouter Schelfhout, Antwerp School of Education, UAntwerpen

10.30 uur: EDUBOX financieel-economische geletterdheid!

Naast de content die VRT NWS maakt voor radio, tv, online en via sociale media wil de nieuwsdienst jongeren ook op een andere manier bereiken. Met de educatieve tool EDUbox laat VRT NWS scholieren kennismaken met verschillende maatschappelijke thema's. FSMA, NBB, Belvue en VRT hebben de handen in elkaar geslagen om te werken aan 'eduboxes' rond financieel-economische geletterdheid, eentje meer gericht op micro, de andere op macro-economie. Het gaat om interessant lesmateriaal dat gekoppeld is aan een digitaal luik met o.a. video-materiaal dat kan worden ingezet bij je lessen!

10.45 uur: Wikifin Lab

Nieuw interactief experimenteercentrum rond geldzaken? (https://www.wikifin.be/nl/wikifin-lab)

10.50 uur: Uitdelen gratis edubox voor de eerste 100 ingeschreven deelnemers

 

Terug naar overzicht van workshops