Dag van het economieonderwijs - Inspelen op de nieuwe eindtermen - live online themadag - Gezamenlijk programma (09:15 - 10:45)

9.15 uur: Inleiding

Toelichting inzake de educatieve master en eventuele gevolgen voor het secundair onderwijs.
Diana De Graeve, voorzitter Onderwijscommissie Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie, Universiteit Antwerpen

 

9.30 uur: Achtergrond en belang financiële en economische competenties

Wat is de achtergrond van de sleutelcompetenties? Hoe wordt financiële geletterdheid veelal gemeten? Hoe scoren we in Vlaanderen ten opzichte van het buitenland? Welke onderzoeksresultaten zijn er voor Vlaanderen rond financiële educatie?
Kristof De Witte, KULeuven

 

10.00 uur: : Toelichting nieuwe eindtermen

Wat houdt het algemene concept van de nieuwe eindtermen in? Wat zijn de nieuwe eindtermen 1e, 2e en 3e graad voor het economisch vakgebied? Wat zijn verschillen tussen de eindtermen basisvorming, de specifieke eindtermen economie en de beroepskwalificaties? Hoe ziet de nieuwe structuur van het onderwijs er uit na de modernisering SO? Hoe verhouden de onderwijsdoelen zich tot de economische studierichtingen binnen de finaliteiten (doorstroom, dubbele finaliteit en arbeidsmarkt)?
Hilde Klykens van AHOVOKS (Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenonderwijs, Kwalificaties & Studietoelagen)

Keuze Lesgever
Gezamenlijk programma Diana De Graeve
Kristof De Witte
Hilde Klykens

Terug naar overzicht van workshops